A C H T E R  

 

                                                     M A R I A N N E

                              D E                                                      

                                                               V A A T S T R A    

          C O U L I S S E N                                        

                                                                                                                         

   

 

Een helder blauwe zomerse hemel op zondag.

Met een atmosfeer van herinneringen.

De dag van toen... de tijd gaat zo snel voorbij.

Weet je nog?  Toen...

En met een behaaglijk gevoel glijdt het eerste Amber biernat naar binnen. 

Het smaakt me altijd goed en immer weer naar méér...

 

De Partijschappen En Belangen

Vanaf het begin af aan zat de familie van Marianne met hun handen in het haar.

Met name Maaike hield alles nauwkeurig bij en legde als het ware de kaarten open op tafel.

Bauke organiseerde zoveel mogelijk en kon elke cent voor zijn onderzoek gebruiken.

Vele helpende handen werden bereidwillig toegestoken.

Een ware hetze tegen het AZC waaide als een tornado door de streek.

En toch was elk particulier innitiatief gedoemd om vast te lopen...

De voorgenomen vastberaden- en vasthoudendheid eindigde in rade- en redeloze vertwijfeling.

 

Waaròm Dan Toch?

Zoals in eerder geschreven stukken gezegd:

In en rond het AZC heerste  "De Bende van Vier"  

Die maakte de gehele omstreken onveilig. 

Samen met de  "Leveranciers"  Ludger Dill en Wolfgang Hebben.

 

Uit de bende bedreigden Ali Hassan en Feike Mustafah   Marianne   vooraf met de dood.

Deze bedreiging werd waargemaakt...

Maar dan ook nog in een nacht waar een vreemd luchtje aan kleeft.

Aan deze zogenaamde Walpurgisnacht kleeft van oudsher bloed en de dood.

De Moerbeiboom bij Marianne is een stille getuige...

 

"De bende van Vier"  is één ding.

En misschien hèbben zij ook wel zèlf Marianne vermoord.

Dat wèl... maar ook niet méér. 

Het bleef later tegenover anderen bij bedreigingen... zònder daadwerkelijke dood.

Men had Isabella meteen kunnen vermoorden of ook láter

Ze hadden zelfs haar telefoonnummer...

Niet te vergeten Spencer Boy, Wietse en Stephanie die schaamteloos liegend zwijgen.

Eén ding staat vast: àllen leven nog!

 

Het volgende:

Werd Marianne Het Slachtoffer Van Moord In Opdracht?

Waarin "De Bende van Vier" een rol speelden?

 

Deze vraag opent mogelijk de deur naar het volgende:

Er opereren bendes die moordlustige avondjes bezorgen.

Om aan de lusten van rijke en gestoorde lieden te voldoen.

Uit pure sensatiedrift eindigt hun "prooi" op een gruwelijke wijze.

... Zoals Marianne overkwam.

 

Het vreemde is... Marianne lag onder een Moerbeiboom!

Dat kon geen toeval zijn.   Eerder een "Teken".

Een "Signaal" van een duistere Satanische Secte,  genaamd Illuminatie?

Waarbij Sex en Moord centraal staan?

... Dat beeld past goed op Marianne.

 

Maar een cominatie van beide kan óók!

En zo raken we steeds verder af van een "gewone moord".

Eén  met een prijskaartje vèr boven die van een bioscoop.

Eén waarbij de gewone man zelfs niet thuishoort...

Een georganiseerde avond puur voor speciale elite!

 

Onopvallend staat daar het eeuwenoude kasteel "De Fogelsangh-State".

Opvallend zijn de symbolen van Pyramides of die van "De Zwanenbroeders".

Alhier kan "men" de  "Vorige Eeuw"   hebben afgesloten met Marianne als "Offer".

Was hierbij zéér hooggeplaatste elite aanwezig

... Dan wordt ook het later gedrag van de recherche begrijpbaar.

Namelijk: Onaantastbare mensen dienen geheim te blijven en uit zicht!

             Daarom liep ook het onderzoek zogenaamd vast.

             Werd ook "De Bende van Vier" weggesluisd

             Elk mogelijk lek gedicht

             ... Géén Getuigen meer in de buurt uit de moordnacht!

 

Aanvang de  "Nieuwe Eeuw"  kwam deze State opeens in beeld.

Geld werd aangesleept uitgedrukt in miljoenen guldens.

Toen de restauratie klaar was trad de Euro in...

En kwam ook het koninklijk huis even langs.

Oftewel de Bilderberg familie bij de Zwanenzang...

 

De Recherche en het Onderzoek

"Met boeven vangt men boeven"...

 

Eigenlijk was Veenklooster altijd al een elitair dorp.

Waarvan het fundament de adelijke Fogelsangh-State.

Als Marianne hier haar einde vond (wat ik sterk vermoed)

Dan kun je begrijpen waarom alles met een leugen in de doofpot belandde. 

 

De Klokkenluiders hadden reeds snel Brouwer en Demmink in het vizier.

Beiden vielen later nòg meer omhoog!

Demmink was en is nog steeds supermachtig.

Maar hij wordt óók als een ziekelijk gestoorde psychopaat gezien!

En een psychopaat kent geen gevoel.

Het zijn de allerergste moordenaars die er zijn... en loslopen.

 

Zoals  "De Bende van Vier"...  

Die Demmink als eerste metéén heeft geholpen

... om de dans te ontspringen.

 

Demmink was DE aangewezen figuur  

om bepaalde hoge elite beschermend buiten beeld te houden.

Hij had het uitvoerende rechtsgezag volledig onder controle.

Vandaar telkens de uitspraak: "Het Moet Van Hogere Hand"!

De WAARHEID moest de DOOFPOT in!..

 

 

 

                    H e t    i s

 

         I N    E N    I N    T R I E S T