P A P P A . . . W A A R O M?

 

 

                       M A R I A N N E    V A A T S T R A 

 
 
 
 
 
 

Lieve Marianne... wij missen jou!

Jouw olijke heldere lach en jouw liefde met een kind in jouw armen...

Mamma alleen kan dit begrijpen.

 
 

Pappa

 

Waarom heeft u mamma alleen gelaten in tijden van nood?

Wij zijn toch geboren Friesen met trots achter de hand?

Wij hebben toch nooit gelooft in opgeven?..

Wij kennen dat woord toch niet?

 
 

Pappa

 

Wat is liefde?

Toe pappa... zeg het nou.

 
 
 

Maar...

 

Paapa weet het niet meer.

De buurvrouw kon hem er ook niet mee helpen...

Pappa kan alleen maar "zakelijk" denken.

Hij kon en kan niet zonder jou lieve Marianne

... verder leven.

 

Jij was mijn  zonnestraaltje

Temidden van de zorgen thuis ...tussen de volwassenen

En zo werden de onedigheden   opzij  geschoven

... als jouw zorgeloze lied klonk door het huis van Vader en Moeder.