N O G    M E E R    V R A G E N

 
 

                              M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 

De zon klimt merkbaar hoger op aan de kim.

Die mooie en aangename zomerse dagen... ze zijn er om van te genieten.

Dagen om je energie weer op te laden.

Proosten met lauw geworden bier met een lach en plezier...

 

Maar niet meer voor Marianne Vaatstra

En ook nooit meer voor Milly Boele...

 
 

Ik ben of ik heb vergeten maakt een groot verschil.

Marianne en Milly zijn beiden niet vergeten.

Vandaag heb ik niet vergeten Milly's naam mee te nemen in de zaak van Marianne.  

 

Vrinden van Milly -nu de leeftijd van wijlen Marianne- plaatsten een filmpje op YouTube.

Speelden eendrachtig gezind de scene nog eens na over het laatste uur van Milly's leven.

Nog steeds probeert men de verpletterende schok te verwerken welke ons allen raakte.

 

Dat is bij Marianne nooit gedaan.

En dat maakt alles nog meer pijnlijk en eenzaam.

Zelfs het rapport van de lijkschouwing lijkt nu voorgoed buiten zicht.

Geen enkele aanwijzing meer voor deskundigen om alles nog eens na te pluizen.

Zonder dàt geen houvast en geen zaak...

 

Het geeft me keer op keer te denken hoe het de eerlijke speurders zal vergaan.

Zij jaar in en jaar uit de feiten op tafel trachtten te krijgen.

Het probleem echter -wat ik denk- is dat iemands bekentenis nog geen feitelijk bewijs hoeft te zijn.

Jasper bekende ook glashard. De caravan wordt opnieuw als Plaats Delict aangewezen door nota bene

een bekennende ex asiel zoeker. -Vertelt die ook hoe het in geur en kleur vanaf de Voorstraat met

Marianne verliep?  En waaraan kun je zijn verhaal controleren aan echtheid? 

Of...

komt deze bekentenis naar boven omdat we op de drempel staan van verjaring?

Door welke procedures moet men dàn rechtsmatig weer heen?

 
 

P.R. de Vries

Onze meester in het valse sporen leggen!

Onmiddellijk duikt bij hem de naam van Natalee Holloway op.

Hoe hij het hele gezin Van der Sloot kapot maakte.

De dood van Paul op z'n geweten heeft met zijn circus.

Ook een zaak zonder enig bewijs dan wat "gebabbel" op de achterbank van een auto.

Ene Met een Snee aan het stuur met een Gods geklaagd crimineel verleden...

Wat een fantastische held is die Peter toch met "zijne vrinden".

 

Deze Joran heeft alle ellende weten te overleven.

Natalee is dood  Natalee is dood... geen enkel bewijs te vinden!

Maar de knul bekende toch?

Tja... als je alleen deze uitspraken uit de originele opnames gaat knippen...

 

Marianne en Milly zijn helaas dood.

Natalee moest éérst "dood verklaard" worden

... nu is zij vrij.