B A R R E    A A N W I J Z I N G E N

 
 
 
 

                                     M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 

Vochtig, zwoel en een benauwde atmosfeer zijn we wel aan gewend.

Uit het trieste graf van Marianne welt veel kracht en licht -al zou je het als een voorbijganger niet zeggen.

Marianne staat daar nog regelmatig.

Jammer dat haar familie het niet kan zien.

"Kan niet bestaat niet" waren altijd de woorden van mijn moeder met haar Friesche afkomst.

Met andere woorden: Bijkomen mag wel wèl, maar opgeven?..

 

Ik moest zomaar toevallig even nadenken over  "De arme en de rijke"  in de gelijkenis uit de Schrift.

De rijke liet de arme  -die dagelijks zat voor zijn poort-  doodleuk aan zijn lot over. 

De arme bezweek uiteindelijk en stierf.

Uiteraard legde de rijke op zekere dag óók het loodje en ging  "de pijp"  uit.   

Toen hij zijn ogen open sloeg aan de andere zijde, bevond hij zich in een omgeving als de Sahara.

Zag verderop de arme die zich nú laafde aan alle weelde!

De voorheen rijke kon niet bij die arme van toen komen: er bevond zich een diepe kloof tussen hen!

 

En nu komt de bedoeling van dit verhaal: 

Hij zag zijn lot en vroeg aan GOD of hij zijn broers mocht waarschuwen.

Dat mocht ie niet... want ook zij hadden immers de boeken!..

 

Marianne zou óók wel willen, maar zij zien haar niet.

Een paranormaal iemand kan haar famiilie wel gaan waarschuwen...maar zij luisteren tòch niet!

 

In en in triest.

 

 

Vandaag kwam er zomaar spontaan een niet te verwachten vraag bij me op:  

of er iemand reeds van tevoren al wist dat Marianne misschien vermoord zou gaan worden...

Met wat gependel kwam er het volgende uit de bus: Jan Verkaike!

 

De eerste die er van af wist was onder andere Spencer Boy.

Die heeft toen zijn vader gebeld, omdat ie knap overstuur was.

Zijn vader heeft heeft daarna   kennelijk contact gezocht met Verkaike van de politie.

Verkaike heeft later blijkbaar niets ondernomen...

 

Alweer triest!

 
 

Men had achteraf misschien beter een paar goede paragnosten in alle stilte naar het graf laten gaan. 

Inplaats van al die drukte op de tv en zelf gaan vertellen dat je Marianne zag als een schaduw voor het raam.

 

Wat is nou méér waard: jagen naar een bom centen of...   contact met Marianne???

 

Ik zou het wel weten!

En jij?