D A S C H A    V O G E L V R I J

 
 
 

                                 M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 

Ondanks de alsmaar aanvloeiende sluierbewolking voelt temperatuur buiten zacht aan.

Toch zijn de afgelopen schemerachtige dagen bij velen niet in de koude kleren gaan zitten.

Daarnaast regent het van de rekeningen der belastingen en de eigen bijdragen aan de afpersende zorgverzekeraars.

Amper gezond voedsel in de reclamefolders, alsof de aanvoer vanuit het warme zuiden gestagneerd lijkt te zijn.

In vele opzichten viert de misdaad hoogtij...

En bij mij... staat als van ouds een fles rode wijn op tafel...

 

Een nieuwe documentaire is toegevoegd aan Dascha's pagina.

Deze keer vanuit de hoek van de familie Graafsma en haar hartsvriendinnen etc.

 

Meer dan ooit tevoren kwamen er beelden en vragen bij mij boven water.

Mij viel vooral op dat Dascha vanaf de spoorwegovergang in het bos een heel eind terug zou hebben gelopen langs het spoor.

Je zou bijna denken dat zij de trein tegemoet liep.

Logisch dat de trein haar van voren moet hebben gegrepen en dàt klopt niet met het verslag van de lijkschouwer!

Hij vond de treinafdruk op haar rug.

Dat kan betenen dat zij opeens richting huis ging lopen. -Een vreemd en rommelig verhaal.

En dan nog dit: er waren toch enkel nog maar bloedmonsters over en sprake van een lichaam was er nimmer!

Er  wordt geen naam genoemd van getuigen die  -niet familie zijnde-  haar "lichaam" zouden hebben geïndentificeerd.

Enkel de woorden van deze schouwer worden publiekelijk vermeld.

 

Paranormaal gezien,  denkt iedereen dat hij de overblijfselen van Dascha onderzocht en  zij dus dood is.

De enigste die dus kon ontdekken dat het helemaal niet Dascha kan zijn is de schouwer!

Maar hij laat om allerlei redenen niets over zijn ontdekking los -daar moet hij beslist een reden voor hebben.

Nogmaals: niemand weet hiervan ook maar iets...

 

Vanaf het begin heb ik afgewacht tot 'k een beeld op mijn geestelijk netvlies zou krijgen en deze was opmerkelijk.

Het "visioen" toonde een zeer vrolijke en levendige Dascha samen met een vriendin aan boord van een soort aak.

Zij stond voorop bij de boeg en haar vriendin aan het stuur in de kajuit.

Het "binnenvaartschip"  leek op weg te zijn richting Kampen. 

Ikzelf  heb geen idee of Dascha van varen hield...

 

Bij mij tonen doden zich gewoonlijk vanaf een begraafplaats en dergelijke saamhorigheden. -Niets van dit alles.

Het begint er voor mij steeds meer op te lijken dat onbekende vrienden voor Dascha kunnen zijn opgekomen.

Dit eventueel vanwege de dreigende gevaren welke haar vader in zijn bezielde klopjacht op derivatenbedrog op zijn hals leek te halen.

Vermoedelijk is er nòg meer loos.

Kortom: Dascha en kennelijk nog een ander meisje zijn uit het dagelijks beeld getrokken voor ieders bestwil.

 

We weten dat de schouwer zijn diensten vrijwillig aanbood en zijn onderzoek vooral op tekenen van een misdrijf was gericht,

opdat er een zaak kon worden geopend bij een rechtbank en dergelijke. -Wat weten wij nu eigenlijk ècht af van zijn bevindingen?

 

Het verheugt me dat men niet stil wil blijven zitten op de bank thuis,  in afwachting van iets wat nimmer uit zichzelf zal aanmeren per post.

 

En zoals vanaf het begin geschreven over Dascha:

 
 
 
 

                            Door de bomen

 

                   Ziet men het bos niet meer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens Marianne