H E T    K L O P T    N I E T 

 

 

 

                    M A R I A N N E    V A A T S T R A 

 

 

 

Het amber bier smaakt goed.

De lucht zit weer eens dicht. Seizoenen lijken op te schuiven.

Je zou bijna gaan denken dat de aarde aan het kantelen is.

Dat het gaat gebeuren zegt het zwarte boek.

Dan staat de aarde niet weer op.

Het zal de laatste keer zijn... dus het gebeurde reeds eerder!

Dat gaat enorme gevolgen geven.

Het kan langzaam gebeuren maar ook plots.

Het heeft te maken met de komst van het huis -de pyramide- van God.

Als deze langsscheert tuimelt de aarde in het rond.

En de mensheid bezwijmt van schrik en angst!

Weldra komt de nacht... 

 

Marianne Vaatstra

Allicht ga ik vandaag -zoals altijd- over Marianne schrijven.

De zaak lijkt afgedaan maar dat is ie niet.

Begrijp toch: als het joú was overkomen...

 

Vakkundig werd iedereen van het kastje naar de muur gestuurd.

En daarvoor moet dan wel een zeer belangrijke reden zijn!

Iemand of wat moet wel veel belang hebben bij de georganiseerde doofpot.

Ons landje zit zwaar in de problemen en is overspoeld door de grootste criminelen.

Dan:

"Het land dat gezeten is in diepe duisternis ziet een "GROOT LICHT".

Onze redding is nabij!

 

Jasper Steringa

Zijn vader twijfelde eraan of hij de zogenaamde moordenaar zou zijn.

Meteen daarop recherche bij hem aan huis om hem grof de mond te snoeren.

Maar zo is het  tallozen vergaan!

Dringt het door wat de Klokkenluiders allemaal niet moesten doormaken?

En kijk eens goed naar de naaste familie en vrinden van Marianne...

Waarom houden Spencer Boy, Wietse,  Stephanie en Tineke Visser hun "kop dicht"?

Waarom een verkeerde Ali Hassan uit Turkije op het toneel trekken?

En waarom Jasper als de verkeerde moordenaar opsluiten? 

 

De Ringo Bar 

Gelegen naast de Brink.

Vanaf dit punt loopt een pad naar de Müntsewei en dat loopt recht door naar Oudwoude.

Wat is nu twee kilometer als je er af en toe even uit wilt...  voor ene Jasper?

Marianne schijnt vaak de bus gepakt te hebben vanuit Zwaagwesteinde.

Zodoende kwamen beiden in het hol der Illuminatie die daar elkeen kon uitpikken.

Met een beetje ruime voorstelling kom je zodoende nog een heel eind.

 

Wat ik al de afgelopen tijd heb gedaan is bestuderen, observeren, verzamelen en controleren.

Als jij zegt "ja" bewijs, dan volgt uiteraard "nee"...  als in geen Ja en geen Nee.

Eindigt de telefoon in de keuken en de koffiemolen in de huiskamer... verkeerd aangelegd.

 

Dat het AZC het veld moest ruimen voor het onderhoud van de elite op de State voor geld

Dat de moordenaars van Marianne meteen werden weggesluisd na de moord

Dat alle getroffenen om de tuin werden geleid, zo niet ons gehele volk

Dat de gehele media als in een circus daaraan vaak meededen

Dat Zwaagwesteinde naar Oudwoude dient te kijken van...  "dáár ligt de schuld"

Om zoiets voor elkaar te krijgen 

Iedereen voor je karretje te kunnen spannen

... dient men te zoeken in de allerhoogste kringen.

 

It Lytse Slot hangt vol met afbeeldingen van het koninklijk huis

Het is eigendom van de lakei P. v/d Zwaag waar de melding van Illuminatie afkomt

En is daardoor weer een wegwijzer naar het adelijke Fogelsangh-State

Dat alles onder de vlag van GOD is GOED en liefdadigheid

Liefde en Trouw aan het koninklijk huis waar de 33e graad der Illuminatie heerst.

 

 

            Amors Pijlen Zijn Gericht

 

 

 

En hier drink ik een glas V.O.C. Remi Martin Cognac op