O O G S T E N    I N    D E    Z O N N E S C H I J N

 
 
 

                     M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 

Avonduren en nadenken achter een sprankelend glas met amber bier.

Eigenlijk uren voor  "Candlelight"  met Jan van Veen...met zijn deep donkere  "Bierstem".

Ik herinner de laatste foto van Marianne welke wij allen mochten zien van haar familie:

Marianne op het station met haar vriendin staand in een fotohoekje voor de gein voor een foto samen met hun tweetjes.

Marianne leek ietwat verlegen afwezig in haar eigen gedachten verzonken...

 

Wat ik later begon te begrijpen dat ik een veelzijdig karakter heb mee gekregen met veel talenten.

Altijd weer -achteraf-  zocht ik naar mensen met talent om me begrepen te voelen.

Zeven keer in te vullen zoals velen elke dag aan hun leven inhoud willen geven.

En een ervan wenste ik aan Marianne beschikbaar te geven: het onzichtbare in alle vragen... een antwoord op zien te geven!

 

Het unieke in het leven is dat elk mens een uniek wezen is op twee benen.

Zelfs alles wat leeft té uniek is  en perfect om als mens zo maar na te maken- zoals we zijn.

 

De revolutie -zo denk ik-  begon bij de geboorte van Jezus: Hij begon min of meer duidelijk te maken dat de Satan ons inzicht wilde vertroebelen in de liefde onder elkaar in de Cosmos. Maar ook de haat tegen datgene waarover Hij sprak in onze wereld: de Aarde.

Europa alias Babylon vandaag de dag onstaan geeft ons duidelijk de "Tijdsklok" weer: het einde in aantocht van bloed vergieten, honger en elllende.

 

Ten einde raakte me  verdiepend in de narigheid welke Marianne en velen trof, besloot ik met "Hogerop" naar verheldering te zoeken. Herinner de beide klokken in de huiskamer. Beide stonden stil op precies zes uur!  En niet één keer!  -Wat had dit nu eigenlijk voor betekenis?

Nou... Marianne is ècht wel gelukkig aan de andere zijde! Geen twijfel aan. Maar ik vergat bijna het dagelijks persoonlijk  leven om me heen en dàt zou binnenkort aanzienlijk veel veranderingen ondergaan. Besef dat wij allen dagelijks verder moeten zien te leven in ons dagelijks verblijf in deze "Onderdrukkende Wereld om ons heen".

 

Het is en blijft elkaar bij te staan in dit alles elkaar troost en aandacht te geven: wie je ook bent... en niet in de voetsporen te treden van de huidige leiding gevende bedriegers aan de top!

 
 
 

                                                     Troost Mijn Volk!