N A D E N K E R

 
 

               M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 

Een toetsenbord, een scherm en een schemerlamp aan m'n zijde.

De Noordzee beschermt ons voorlopig tegen de ergste winterkou.

Geen bevroren deursloten   of waterleidingen.

We redden het wel.

Maar geen avonduur zonder het schuimend amber bier...

 

De Grote Vraag

 

De gedachte dat een paar berucht staande "Asieslzoekers" met voorbedachte rade Marianne slechts  overstuur wilden maken door haar te ontvoeren en daarna haar door middel van een grote grove beurt wilden verkrachten...

 

Waarna zij wisten dat Marianne aangifte zou doen met hun vers DNA in en op haar lichaam...

 

Zij allen in een paniek situatie belandden en daardoor allerlei allerlei domme sporen  zouden achterlaten...

 

En om haar definitief het zwijgen op te leggen op een meest gruwelijke wijze...

 

Dat gaat er bij mij gewoon niet in.

 

"De Bende van Vier" hield overal "thuis" met veel geweld en konden er flink op los timmeren.

Vanuit hun verleden uit Irak waren ze reeds vroeg bekend geraakt met moorden.

Deze lieden geraakten niet zomaar bij het minste en geringste in paniek.

 

Ook Spencer Boy en Wietze sloegen na twaalven in 't Filtsje voor hen  zomaar niet op de vlucht

om binnen misschien al binnen een kwartiertje -zonder hun fietsen- al kilometers ver te belanden op de Swadde bij een "verlaten fiets" 

vastzittend aan een lantaarnpaal   duidelijk in het licht staand...

Immers: Spencer had al uren de tijd gehad om de familie van Marianne te bellen op zijn mobiel.

 

Het lijkt meer en meer op een ingestudeerd toneelspel.

Zelfs de voorafgaande ruzie -twee weken tevoren in de Ringo bar- kan onderdeel van het beraamde spel zijn.

Marianne werd volgens mij bewust uitgekozen voor een vooraf geplande moord!

 
 
 

Mijn inziens bracht deze moord hen veel geld op.

Een moord die zij zonder blikken of blozen  en zonder enige gewetenswroeging   zouden gaan uitvoeren.

Voor zichzelf te "plezieren"?.. òf voor?... anderen!

 
 

Plaats van de Moord

Voor de beste Klokkenluider of Speurder blijft het gissen, omdat daarvoor geen echt bewijs is gevonden.

Let wèl: als Marianne de dupe werd van een ordinaire elite, dan waren die even later snel verdwenen van het spel.

Net als Wolfgang Hebben, Alie en Feike.

En nu we weten dat dit stelletje geholpen werd door "hogeraf"... ruikt de moord naar  elite... zelfs naar hoge elite.

Lageraf kan niet hetzelfde bewerkstelligen   als hogerop naar laaggestelden. 

De laatstgenoemden doen slechts hun "slavenwerk" voor "de grote hoed".

 
 

Nadenker

En de Noord-Wester blaast de doodsgeur van Kollumerzwaag naar Veenklooster toe.

... Van 111 naar 1...