J   I   J

 

                                   M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

Weer even een moment in de stilte. Een uurtje achter de schrijftafel.

Buiten zie ik boven mijn zolderraam vederwolken. Maar daarnaast een geheel wolkeloze hemel.

Er is weer zon in de blauwe lucht.

Toch aarzelt de natuur om te ontwaken. De grillige winter houdt nog alles in z'n greep.

Weldra wordt het lente...

 

Lieve Marianne,

al schrijf ik van verre

... het hart is dicht bij jou

    dat zal altijd zo blijven.

 

Het schuimende amber kleurige bier staat wederom aan mijn zij'. 

De omgeving vervaagt als bij het invallen van de schemering...

Verkregen gegevens passeren mijn gedachten. Soms als schimmen in de mist.

Maar moeilijk te belichten. Ach, je weet hoe het  in die omstandigheden is.

 

Mij valt op dat àlles wat aansluit op de verhalen rondom Marianne op de fiets

hoge ogen haalt in "het algemene nieuws"  dat klinkt over de daken,  over huizen   in de wind.

Waar bleven de geluiden der èchte getuigen... die men nog nauwelijks ergens nog vindt?

 

De lekke banden

Wat ik mis is... wat nu precies de bedoeling ervan kan zijn geweest.

Daarmee krijg je na twaalven toch Spencer niet mee weg bij Marianne?

Of Spencer om half één bij de Swadde?

Of... stond de held Spencer misschien wel per ongeluk expres een eind uit de buurt?

Immers: hij wist als geen ander dat Marianne gepakt zou worden?

Uit kwaadheid door een onderlinge ruzie?

Of is Spencer achteraf medeplichtig aan deze onuitsprekelijke moord?

Met voorbedachte rade?..

Ik krijg opeens een bittere smaak in de mond.

Een man een man, een woord een woord

... maar wàt te verwachten van een verslaafde?

Die is als een klein kind?

Ach... het verstand komt met de jaren. 

Gejaagd door de "wind".

 

Walpurgisnacht

Een mengeling van verguisde wetendheid...

Een volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis.Een vraag:

telkens moest de :dader:  een  raadselachtige eenling zijn.

Die zich op de achtergrond houdt in het allerdaagse leven.

Eén persoon òf een bepaalde "groep"  die hieraan voldoet?

 

Zo herinner ik me plots dat de eigenaar van het Lytse Slot en Landboumuseum

van de Fogelsangh-State een soort van "Vereniging"  wist te maken.

Zijn bemoeienis daar wel degelijk is...

Uit 't Lichtpunt kwam de melding van een satanische secte. Reeds jaren.

Maar wat als er naast deze gegevens nog een  àndere partij een duidelijke rol speelt?

Die zelfs lacht op de achtergrond en zelfs speelt met de "Heksennacht" problematiek? 

Beschouw het tafereel:

Dill werd geen eigenaar van de Poelplaets. Het AZC ging blijkbaar voor.

De Poelplaets werd een combinatie van Dill en AZC: dubbele ellende.

Je weet: de Fries is uniek in vasthouden en koppigheid.

En zo begrijpen we dat de politiek -afgekeken-  plagiaat pleegde.

 

De Dood Van Marianne Kan Geen Toeval Wezen

Een sppor naar het AZC door het weiland.

Een moerbeiboom als getuige van een satanische secte.

Ligt er wel iéts te gemakkelijk te dik op.

Zo... wié kon er zo schrander met al deze gegevens achter de coulissen een rol spelen?

Opnieuw de gedachte aan een eng figuur en op de juiste plaats in het alledaagse leven.

Een luizige pedofiel.?..?

En consorten?

 

De Avond Valt

nu tel ik de schemeruren...

De leugen krijgt het nog zwaar te verduren!      

Want:

... HET IS OOG OM OOG en TAND OM TAND