D A S C H A    I S    Z O E K

 

 

                                   M A R I A N N E    V A A T S T R A  

 

 
 
 
 
 

Van de regen in de drup...

Dat wij in een waterland wonen, dat zullen we weten!

Af en toe is het hier nèt Giethoorn... alleen de schuiten ontbreken er nog aan.

Maar ondanks dit alles: het is bij lange na niét te vergelijken met de weersomstandigheden bij Dascha.

 
 

Dascha

Ietwat weemoedig werk ik het glas wijn naar binnen: proef en ruik de aansnellende zomer. 

Een tafeltje voor twee ooit  afgesproken.

Samen met jou alleen.

En een zomer volop wijn rode rozen.  

 

Zo had het ook voor Dascha kunnen wezen... zo mooi en fijn.

 
 
 

Terug in de tijd

Op de een of andere wijze wist het onderzoeksteam meer van het bewuste filmpje in handen te krijgen.

Bleek dat de bepaalde camera niet was ingesteld op de juiste tijd. 

Als ik het goed heb op Greenwich Time.

De Nederlandse tijd is een uur vooruitlopend op die van Engeland!

 

Dit alles klopt checkend bij de gegevens van zonsopkomst en het passeren van de bus.

Maar bij het zien van de zogenaamde Dascha blijkt dat haar gegevens niet overeenkomen! 

De opname toont duidelijk rond 03.20 en ons werd verteld 02.20 uur.

Een snuggere op de achtergrond die dacht dat het nog zomertijd was?.. eind november???

Mijn eerste wantrouwen.

 

Het gefilmde "meisje" liep daar dus met een haast onvermoeide stevige stap   tegen half vijf... richting de dancing!

Zonder warme kleding -alsof zij ergens binnen moet hebben gezeten in de warmte.

Op de weg terug kon zij na zo'n 100 meter rechtsafslaan naar de wijken Zeshoven waanaast aansluitend De Drie Bogen.

Daar waar later haar ID kaart werd aangetroffen en na 6 weken pas haar verminkte Iphone.

Via deze route was het nog slechts enkele honderd meters naar de dancing, welke rond vijf uur sloot.

Dus lijkt het er op dat zij hoopte nog vóór vijven haar vrienden aan te treffen...

Wanneer deze redenatie zou kloppen dan:

                 Was de dancing reeds dicht en gesloten

                  Zij trof iemand die haar een lift aanbood

                  Òf er steekt een nieuw  compleet ander verhaal achter alles

En dat laatste wordt puur gissen...     

 

De Paragnost

Wij weten dat haar vader in onvrede lag met de banken en in een soort oorlog met ze lag.

 Dat hij een verkapte boodschap uitzond op YouTube een week voor haar verdwijning.

Deze boodschap zou niet meer mogen baten... Dascha werd vermoord!

 

Paranormaal gezien klopt niet echter niet veel van.

Dascha schijnt nog te leven en nog wel zonder misbruik en dergelijke narigheden.

Zij kàn niet weg uit een bepaalde kring en mag ook niet naar huis toe.

Nog duidelijker: zij wordt door een bevriende kring beschermd om haar juist tégen moord te beschermen!

Haar vader wist namelijk van geen ophouden en men zag het simpel aankomen.

Er kan iets van de snode plannen uitgelekt  zijn en er werd die nacht drastisch ingegrepen...

De schoen wringt wel bij Dascha bij de gedachte dat zij van het toneel moest verdwijnen.

En ik zie haar voorlopig nog niet terug komen.

Echter voor mij:  een lieve en toffe olijke,  opgewekte en levende, moedige Dascha.

 
 

Het NFI  

De moeder van Marianne Vaatstra luide reeds snel de alarmklok: de waarheid mocht niet boven de tafel komen.

De onderzoekers stuitten telkens weer op grove juridische schandalen tot en met het NFI.

Een bijna zwart gelakt medisch verslag van de twee lijkschouwers (waaronder kennelijk ook dezelfde van nu bij Dascha).

Te weten: Marianne werd duidelijk ècht gruwelijk vermoord.

Een misdrijf die in de doofpot moest!

 

Het zal nooit te bewijzen zijn of het DNA van de later opgepakte "dader" wel matchte met het oorspronkelijke èchte...

 

En zo zal men ook geen bewijs krijgen of het zogenaamde bloed van Dascha wel het hare was.

Ik geloof namelijk van niet.

 

Onthoudt:

 

                        "In het laatste der dagen zullen er bijna geen eerlijke rechters zijn 

 

                          Men zit liever aan de drank"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens Marianne