S T E P H A N I E 

 

 

 

 

 

                                                  M A R I A N N E     V A A T S T R A 

 

 

 

 

Het is warm en broeierig. 

De zonkracht neemt allengskens toe.

Door de aanhoudende regen verdampt  er nu veel vocht.   

En zo ontstaan de alom bekende  "Hollandse Wolken Luchten". 

Op de schrijftafel staat reeds het schuimend Amber Bier...

 

 

Stephanie 

Zij was getuige van de ruzie rond half zeven bij het Filtsje.                   -Tineke Visser ook.

Aanwezig bij het verwijderen der fiets ventielen rond zeven uur bij Geke. -Tineke Visser ook.

Ook aanwezig na elven in het Paradiso.

Zelfs aanwezig rond twaalven in 't Filtsje.

Tenslotte samen -omstreeks half één-  met Marianne bij de lekke fietsen bij Geke voor...

 

Als ik het goed heb, zocht Stephanie de volgende dag (zaterdag) Tineke Visser op om haar HAAR donker te gaan verven/spoelen.

Of zij toen al wist dat Marianne die nacht was vermoord,  dat weet ik niet zeker.

Maar zij vertelde aan Tineke dat Marianne die nacht was opgepakt en ontvoerd en de bedreiging daadwerkelijk werd uitgevoerd.

Dat getuigt dus van daderswetenschap!

Dat zij het dus voor haar ogen heeft zien gebeuren...

Dan volgt er een opmerkelijke uitspraak.

Zij zei:

Als Marianne Niet Was Gepakt Dan Was IK Gepakt!

 

Wanneer  Ali, Feike en consorten hun bedreiging van vooraf om half zeven waar maakten 

dan is het ook logisch dat zij Marianne ontvoerden even na half één bij Geke voor het huis.

Waarom zouden zij dan Stephanie gaan pakken?..

 

Met deze uitspraak open Stephanie ruimte voor de volgende vraag:

Waren de bedreigers wel de ontvoerders?

Of heeft zij het over Dill... die haar misschien minder bekend was?

 

Feike heeft er wel degelijk mee te maken, want hij bedreigde Stephanie en/of Tineke

enkele dagen later ook al     met de dood!

Als Jij Niet Zwijgt Zul Jij Ook Eindigen Als Marianne! 

 

Dezelfde Woorden Als Twee Weken Eerder Tegen Marianne In De  RINGO  BAR.

Ook Marianne Moest ERGENS over Zwijgen!

 

WAT WIST OF ZEI MARIANNE?

 

Het lijkt me sterk dat we hierbij moeten denken aan discriminerende taal.

Zover bekend had Marianne als trouw bezoekster in de Ringo Bar nooit eerder zo'n bedreigende woordenwisseling gehad... 

Wat verzwijgt men of mogen wij niet weten?..

Hadden de woorden van Marianne soms iets te maken  met hun

"Inkomsten Praktijken?"

via... 

 

             

                               D E    I L L U M I N A T I E

 

                        F O G E L S A N G H    -    S T A T E