H E T    F I E T S V E R H A A L

 

 

                                        M A R I A N N E

 

                                                      V A A T S T R A

 

 

 

Een blauwe lucht met enkel witte veerachtige wolken.

Op m'n zolderkamer, onder het raam gezeten, denk ik na.

Hoe een klokkenluider het fietsverhaal van Spencer uitpluisde.

Er blijft geen spaan van Spencer Boy heel.

Ondertussen eerst maar een amber biertje gaan inschenken...

 

Allereerst de WAARHEID

De vader Dick Sletering en inspecteur Verkaike kenden elkaar zéér goed.

Het vermoeden dat die twee in die bewuste nacht samen borrelden acht ik een redelijke gedachte.

Eén van beiden nam altijd het woord die paar keren dat Spencer Boy zijn verhaal deed bij Bauke en Maaike.

Spencer Boy zei uiteindelijk dus "niks".

 

De waarheid is natuurlijk dat het hele drama zich toevallig nabij het huis op de Voorstraat nr7 afspeelde.

Waarvan vooral Geke en anderen getuigen zijn.

De fietsen stonden daar vóór het huis en 's nachts om half twee schopte Spencer Boy zijn fiets aan diggelen.

Schreeuwend  "Zinloos geweld".

De moeder van Spencer Boy haalde hem en Wietze even later op in een groene auto.

Zette hen even later af bij de shoarma tent de Pyramide in Buitenpost, waar beiden nog een broodje namen en napraatten.

Zijn moeder was ondertussen huiswaards gekeerd en lichte uiteraard meteen vader Sletering in.

 

Opvallend is dat zijn moeder hem ging ophalen.

Dick Sletering zat waarschijnlijk dik te pimpelen met Verkaike en mocht niet rijden...

Je hoeft niet lang te raden: de verdwijning van Marianne werd het gesprek van deze nacht...

Mijn vermoeden wordt alleen maar meer bevestigd, omdat Dick de volgende morgen zei dat de lekke fiets van Spencer in de schuur stond.

Daar stond ie namelijk helemaal niet en dus loog hij al vanaf den beginne.

De fiets stond zeker nog tot 1 uur de volgende dag   vlak bij Geke op het Rabo plein en lag in de kreukels met twee lekke banden.

 

Het ellendige is dat  zijn antwoord het allereerste begin was om het hele verhaal in de Voorstraat te gaan vermijden.

Later blijkt dan ook nog dat het hele gebeuren in 't Flitsje wordt gemeden.

En wel vanaf half zeven tot en met middernacht...

Dus Spencer Boy en Wietze hadden achteraf helemaal geen fiets tot hun beschikking.

Konden zij dus ook niet met Marianne op de fiets naar de Swadde zijn gegaan...

Enkel per fiets hadden zij eventueel al zo snel na twaalven om half één op de Swadde kunnen staan.

Maar hun fietsen stonden toch compleet lek?

Zouden beiden misschien per auto naar de Swadde zijn gebracht? -Die van Dilll misschien?

In elk geval: Marianne stond met Stephanie op de Voorstraat bij hun lekke fietsen.

Waar Ludger Dill om half één ook met een zwarte stationcar langsscheurde.

Waarna haar noodlot toesloeg...

 

Het is dus bar vreemd dat het onderzoeks team enkel het verhaal van Spencer Boy en Wietze als leidraad lieten staan.

Niet omdat zij met z'n tweeën elkaars verhaal bevestigden en daarmee sterk zouden staan.

Nee... maar de de ontmoeting rond middernacht in 't Filtsje met Ali, Feike, Dill en Stephanie mocht niet in beeld komen te staan.

Er waren zàt getuigen die de fietsen op het Raboplein hebben gezien.   

Maar het getuigenis  van Geke èn die getuigen verdwenen in de doofpot!

 

Is dat vreemd?

Nee. Niet als je weet dat juist Verkaike de leiding kreeg in het onderzoeks team!

 

Waarom toch al die Leugens en Corruptie?

Allereerst kan het gaan om illegale zwendel waarin het korps ook  bij was betrokken.

Want het is duidelijk dat ze mèt de begrafenis van Marianne, ook de Waarheid in de grond wilden stoppen.

Is hen nooit gelukt tot op vandaag!

Het waren de standvastige Klokkenluiders die zich in de zaak begonnen vast te bijten.  

Vanaf dàt moment kwam de corruptie stap voor stap aan het licht.

Al gauw wees de vinger naar een zeer hoge top, waar de leiding wel eens vandaan kon komen.

Maar wat voor een belang kan dan die top bij een paar asielzoekers hebben?

Het kan niet anders of het moet om iets heel belangrijks gaan, wat niet aan het daglicht mag komen.

 

Conclusie

Het spoor leidt naar een moordlustig pedofielen netwerk!

Dus kunnen we eventueel nòg hoger dan de leidende top gaan... tot in de hoogste kringen!

Er leiden aanwijzingen daar naar toe .

Dat Marianne in alle ijl werd opgepakt om een bloeddorstige feestavond op te vullen...

 

Marianne

Als het waar is dat de twee artsen bij haar 3 liter bloed verlies vaststelden en zij `schoon` in het weiland lag.

Dan sluit dit ´t beeld van een gewone ordinaire lustmoord uit, denk ik zo.

Terwijl Ali Hassan onder het bloed zat de volgende morgen.

Nogmaals hij sprak over `ZE` hadden haar keel dieper moeten doorsnijden.

Dan kan de moord ook nooit door Ali Hassan en Feike Mustafa alleen zijn gedaan.

 

Conclusie

Marianne is in opdracht vermoord en zo schijnt het   voor een boel geld.

Al zijn later anderen bedreigd voor hun leven   zoals Isabella   werd er niemand meer vermoord.

Ondertussen 

 

         De Fietstocht van Spencer Boy met Marianne

 

                        heeft Nooit Bestaan