W E D E R O M    O P    Z O E K

 
 
 
 

                                    M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 

November 2014. De lucht zit grijzig dicht. 

Er dreigt telkens regenval en westerwind vanaf de zeekant.

Nog zo'n 40 dagen te gaan in de droefgeestige najaarsschemering en vroege nachtval.

 

Opnieuw zit ik op m'n vaste stek te schrijven onder het zolderraam.

Tussen de opkomende schaduwen op de wand.

Slechts een gloeilamp, voorzien van een klein peertje, belicht mijn hand.

In deze sfeer glijden mijn gedachten onvermijdelijk af naar het verleden

... naar Marianne.

En alles lijkt opnieuw weer heden...

Het doet soms zo intens veel pijn!

 

Rondom "Het Verboden Dagboek Van Maaike" is plots veel consternatie ontstaan.

Wat leek op een onneembare kasteelmuur is gaan wankelen door wantrouwen.

Dat ligt niet aan het jarenlange onderzoek van de schrijver en zijn getrouwen

...maar aan het overhaaste einde.

Opeens komen er  hiaten aan het licht gekenmerkt door blindheid  en bedrog.

Naar mijn mening vanaf alle kanten... via hen die gesproken hebben.

De juridische kant brokkelt af, welke zo zorgvuldig vooraf was opgebouwd.

Vetrouwen  vertrouwen  vertrouwen?

 

Tenslotte:

Isabella heeft duidelijk gezegd dat geen van de asielzoekers ooit de WAARHEID zal zeggen.

Immers: ze liegen altijd!

Maar daar blijft het niet bij: ook des schrijvers partner lust er pap van! -Zo luidt de alarmklok.

Vervolgens:

Het lijkt er veel op dat de bekentenissen geoogst werden middels "Bedreigingen".

Zo van: "We maken jouw naam bekend en dan ga jij ervan lusten!"

Onder dergelijke bedreigende omstandigheden dient men geen Handtekening te zetten!

Zou een notaris dat óók niet hebben opgemerkt?..

Vervolgens:

er was reeds € 30.000,-- in de uitgave van "Het Boek" gestoken.

Min of meer "weggegooid geld" gebleken zoals alles nu op tafel ligt...

Eén  van de bekennende "Getuigen" eist voor een vernieuwde verklaring GELD!

Dat maakt z'n verklaring uiteraard minder  betrouwbaar en de waarde daalt.

GELD!

Het was Judas die Jezus voor 30 Zilverlingen verraadde aan de "Priesters".

Echter zijn berouw hielp hem achteraf niets en evenmin vond hij vergeving...

Diezelfde nacht hing hij zich op, de tak brak af en hij stortte neer in een ravijn.

Hij vond een vreselijke einde.

 

Steeds meer rijst het vermoeden dat Marianne werd omgebracht voor veel geld!

Bloedgeld, neergeteld door Illuminatie Elite rondom het Kasteel dat centraal staat in dit alles.

Vanuit 't LICHTPUNT vanuit Kollumerzwaag georganiseerd onder de naam "Zwaag".

... De liefdadigheid zelve. 

 

Voortdurend heb ik er op gewezen dat de asielzoekers slechts een misleidende rol speelden.

Van dom straat gespuis, zoals men in de smalle straatjes van Parijs kon vinden.

Jack de Rippers en consorten.

Te dom om sporen te wissen, zoals die in het weiland.

Te achterlijk en overstuur om Marianne te laten verdwijnen in het "Bos".  

Maar dat zou de aandacht gaan vestigen op het Kasteel! 

Nee: natuurlijk niet dáár... maar in het weiland toevallig onder een Moerbeiboom in alle haast.   

Het lijkt achteraf op een vooraf zorgvuldig uitgedacht rollenspel.

 

Vraag:

Waarom weten we van de getuigen nog steeds niet goed wat er eigenlijk met Marianne gebeurde?

Antwoord: omdat zij geen van allen bij de moord aanwezig waren in de zogenaamde caravan.

 

Zowel de caravan als de luxe witte wagen van Hebben zijn slechts een aalmoes voor de elite.

De  Pipo karrewagen van de pedofiel Ludger Dill met zijn zwarte station car al evenzo.

En dan een haarspeltje zoals Marianne die avond droeg... misleiding en niet te bewijzen.

Ten opzichte wat men voor  gruwelijkheden op Marianne toepaste.

 

Voorts zijn alle DNA bewijzen vakkundig verdwenen in een hermetisch gesloten DOOFPOT.

De recherche beoogde reeds dat het onderzoek naar Ali Hassan een dwaalspoor was...

Ook de "Verkeerde Ali" was enkel een bedachte fata morgana in het schimmenspel der elite.

En er lijkt geen einde aan te komen... aan De Grote Leugen"".   

 

Vraag:

wat wist Jasper Steringa eigenlijk? -Een geheim te veel???

Een brug te ver?

 

Marianne slachtoffer van misschien wel van jaren vooraf uitgedacht offer tafereel?

De perfecte moord der Illuminatie?

Een maagd tijdens haar menstruatie bestemd voor een bloedige Belthane Walpurgisnacht?

Je zal maar uitverkoren zijn!

 
 
 

Mijn Inzicht

strookt niet met dat van de schrijver des boeks.

Veeleer kwam ik tot inzicht dat Marianne weloverwogen het slachtoffer is van Illuminatie.

Het was destijds Walpurgisnacht en wel een heel bijzondere in 1999.

Want 300 jaar geleden ervoor -rond anno 1666- werd  De Fogelsangh-State  steen voor steen opgericht.

Hoogst merkwaardig.

Daarnaast al de talloze Egyptische namen en Pyramidevormen.

 

Op wat ééns een Godvrezend klooster had moeten blijven, maar werd verwoest,

werd op de ruïnes ervan "Het Slot" gebouwd.

 

Ook vreemd dat het in de dagen van Marianne op de Keningswei altijd onverlicht was.

Waarop  duisternis  heerste en waarin de Moerbeiboom zich in het veld  verschool.  

 

Deze "Boom" heeft heeft de aanwezigheid van de Illuminatie verraden!

Maar nog méér -althans mijns inziens- het schoon gebleven lange haar van Marianne

... wat haar sierraad was. 

Alleen een professional kan dat voor elkaar krijgen!

Zo denk ik bij mezelf.

Tijdens mijn zoeken -na lang wachten-  "zag"  ik haar eindelijk liggen onder een naaldboom.

Met onder andere deze geërfde gave heb ik af en toe  anderen geholpen als men iets niet meer kon vinden.

Naaldbomen,

die op een steenworp te vinden zijn op het terrein van "Het Kasteel".

Nimmer heeft hier ook maar iemand eerder één woord over gesproken...

Wellicht zou en moest het verborgen blijven in "De Doofpot".

 

Achter de moord op Marianne moét bijna wel een zeer hoge "Kring der Elite" schuilgaan.

Gezien de macht over alle betrokken instanties die betrokken waren bij het onderzoeksverloop.

 
 

 

 

          De Waarheid Mocht Niet Aan Het LICHT Komen

 

           

 
Ik zet mijn oude onderzoek weer voort.