W I E N S    B R O O D    M E N    E E T

 

        W I E N S    W O O R D    M E N    S P R E E K T

 
 
 
 

                                          M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 

Vroeg opgestaan net als mijn meidje die ik trouwde voor haar bescherming.

Zo van: zij is mijn eigendom, dus kom maar op corrupte GGZ.

Een verwaarloosd trauma... waarom haar knappe toetje niet geholpen?

GGZ: "Een psychiater helpt haar pas... als zij genezen is".   ?????

 

En Jezus werd aan het kruis vast gespijkerd en men spotte:

"Kom dan nu van het hout af! Geneesheer genees uzelf"...

 

Wanneer Petrus door de smalle straatjes liep, hoopten de zieken

dat zijn schaduw op hun viel... zodat zij genazen!

 

Een psychiater denkt kennelijk dat hij God zelve is.

En de gehele slangenkuil om hem/haar heen hangt deze religie aan...

Er hangt een lijkengeur om hen heen: de geur des doods!

 

Deze morgen in ale vroegte sprak ik mijn "kaboutertje" moed in

Legde haar uit dat deze slangen zelfs ons beiden tegen elkaar op willen zetten!

Daarvoor schoof men een oude liefde vooruit in het "spel".

Schaken! Zwart Wit. Nog als vloerbedekking!

Geen gevoel bij de patiënt maar logisch denken...

Maar door alle vernietigende drugs weet hun slachtoffer niet meer

... het verschil tussen de werkelijkheid en de droom.

 

De Keningswei

Men heeft destijds een onderzoek laten doen op een speciale wijze.

Wie en wat er zoal tussen zo en zo laat over de Keningswei karde.

 

Dus: als Wolfgang Hebben Marianne via deze route èn de Fogelsanghloane dumpte

... moeten zij dat achterhaald kunnen hebben!

Logisch toch?  -Maar niets van dit alles is bekend gemaakt bij mijn weten.

Dus: als er auto's achterom de State via de Lindenlaan het bos in "gleden"?

Dan is dat zogenaamd ook niet opgevallen!..

 
 

BELOW THE VEIL OF BLINDNESS TO SEE OPEN YOUR EYES!

 
 
 

Deze morgen in alle vroegte heb ik mijn "Maatje" overtuigd van inzicht en trouw.

Geen  leugens  in  ons  huis!

 
 
 

                                        Nietwaar?

 

 

 
                    

                                                     Namens:

 
 
 

                                                                              MARIANNE