D E U N T J E    I L L U M I N A T I E

 
 
 

                                  M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 

Drijvende wolken als eilanden die meren in het hemels blauw oceaan universum.  

-Geen chemische sporen (chem trails).

Vreest men dat de mist en nevels het gif opvangen en afvoeren naar onbekende verten?

Ja... we benne zunig! Elk duppie is 't 'r één nietwaar?

Yes yes I kneuw that. 

Geef mij maar een flinke neut amber bier, want hierna heb 'k die wel ietwat nodig...

Weldra zul je weten en hopelijk begrijpen waarom.

 
 

Deuntje Illuminatie

Daar gaan we dan...

 
 

Veenklooster

De Fogelsangh-State heeft nummer 1 op de Foarweide

Het aangrenzende "Dienst Gebouw" nummer 3

Toch lijkt het één geheel van buitenaf.

 

De Boswachter nummer 5

It Lytse Slot (vroom) nummer 7

 

Het Landbouw Museum nummer 2 aan de Foarweide

De aangrenzende woning nummer 1 staat op de Müntze weide

Maar lèt op de "Zwanentekens" bij de nok op hun daken.

 

De Tuinman oftewel "Hovenier" woont op nummer 6 aan de Keningsweide.

 

Tenslotte: de Ringo Bar heeft nummer 6 aan de Foarweide.

 

De Illuminatie kan aardig goochelen met deze cijfers! -Als men dat wil. 

Let maar eens op.

 

Kollumerzwaag

Het schijnheilige Lichtpunt heeft nummer 111

Aan de ene zijde gezang van vrome mensen

De grootste Kringloop van Friesland

En de keerzij' van de medaille  verborgen Illuminatie praktijken

Illuminatie die waarschijnlijk het "Zwanen Broederschap"  heeft verdrongen op het Kasteel

Dat bekende Slot voor vakantiepret, schoolreisjes en vrijwilligerswerk als een "Vereniging"...

SLIM en SLUW! -Geen mens die argwaan zou hebben.

 

OUWEHANDS DIERENPARK

Liggend op de Grebbeberg te Rhenen heeft hetzelfde nummer 111 

Alweer een half pretpark  en kinder vermaak

Met hotels en campings op de achtergrond

... waar Illuminatie zou kunnen vergaderen!

Geen mens die het zomaar kan bewijzen.

 

De Huisarts

In een stad met wel 6 Loges van de Vrij Metselarij

Loges waarvan er misschien 2 te vinden zijn in het telefoonboek

Maar de rest houdt zich geheim!

Het privé nummer van deze huisarts is xxxx x 666 0 0.

De ellende welke deze in een bepaald gezin voortbracht

... is met geen pen te beschrijven!

 

De GGZ

Het "Vlaggenschip der Illuminatie!"

Deze "Verlichting" strooit strafloos rond met chemicaliën

Als Sinterklaas  met het "Boek der goede en slechte daden"  op de schoot

Voor de  kindertjes   op zijne knie   gekleurde pepernoten

Alias Ali Chemicalie snoepjes tegen ADHD en dergelijke deuntjes

En we doen maar nèt alsof er niets aan de hand is!

 
 

Persoonlijke Noot

Mijn ouders (Friesch en Gronings) waren beiden op zondag geboren

Hun 6 kinderen -mijn broers en zussen- ook al allemaal op zondag

Last but not least: mijn 3 zonen zijn (famillie getrouw) 

... op zondag geboren. 

Bijna was de 3e op 1 april geboren... maar dàt wilde zij niet

Vlak na middernacht viel de verlossing  en het werd 2 april op een zondag.

 
 

Mijn geboortetijd was precies om 6 uur in de morgenstond

Mijn geboortedag dezelfde als Rembrand van Rijn 

En als de klokken weer eens precies om 6 uur des morgens stilstaan

Ja... dan denk ik hier weer aan

 

Aan die ene eerste trouwdag die was gepland op 1 mei

Achteraf de "Sterfdag van Marianne"  1 mei

Het werd toen 2 mei... "Onder  de wolken van Tjernobil".

 

Daarom zeg ik "Proost!" achter een goud brune Poater.