D E    P A L J A S

 

 

 

                       M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

Het is namiddag.

De maag begint al te knorren.

Het zal vanavond een rijkelijk gevulde soep gaan worden.

Dat staat voor vandaag op het menu.

En het glas met amber bier sprankelt in het licht van het zolderraam...

 

De  Paljas 

Vooraf dien je te weten dat het volgende komt uit wat ik plots zag.

Een blik van een "ziener" is vanzelf geen bewijs.

Maar dan denk ik weer even terug aan de woorden van Jezus:

"Eer Fhilippus u vond  "zag"  IK u al zitten onder de Vijgenboom"...  

 

Ik zit achter m'n PC en opeens zie ik een lakei bij de vindplaats van Marianne.

Witte handschoenen aan.

Mij werd meteen ook duidelijk dat hij die bewuste avond dienst had op de State.

Maar dat hij aleen voor dié avond in dienst was genomen.

Hij is dus achteraf niet meer te achterhalen...

En deze onbekende paljas legde Marianne daar precies zo neer als was bevolen.

Alsof er een tafel werd gedekt...

Zijn wagen leek op een oude Morris -niet erg groot en stationcar model.

Donkergroen met hout aan de zijkanten.

Opdracht vervuld, draaide de autosleutel om en reed rustig en behoedzaam weg.

Zwart en witte kleding zoals het kruisteken in het wapen van Veenklooster.

Zwart en wit behorende bij een adelijk Fogelsangh-State  "feestje"...

 

Illuminatie

Bewijzen kun je bijna nooit iets.

Je herkent hen enkel aan de    

"bewijzen"

 die  zij...    "achterlieten".  

 

 

 

                D O O D

                       E N 

              B E D E R F