V E R H A L E N    D E R    D O D E N 

 
 
 
 

   M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 
 

Mijn raam ziet uit op het oosten en elke morgen zie ik de zon opkomen.

Momenteel telkens wat later en meer en meer langzaam opschuivend naar het zuiden. 

Moge elkeen onder ons zijn eigen "geloofsovertuiging"denken te hebben gevonden,

zèlf treft mij de gedachte dat wij niét behoren tot de "Duisternis" ... maar tot het "Licht".  

Dat geldt ook voor de nachtelijke uren op de klok na 24.00 uur enzovoort... en da's heel wàt, denk ik zo. 

 

 

 "GOD ZIJ MET ONS

 

Zo stond op onze eigen onoverwinnelijke betrouwbare munt.

Een bron van licht, zou je zeggen...

Maar in deze dagen heerst Babylon en de Euro ontnam het ons  -"stelend onze eigen waarde".

Erger nog... de euro wordt op de Centrale Europese Bank uitgedrukt in Dollars!  

Duizenden "Dollars" op tafel en je ziet totaal niks, hoe jij ook je best doet... ligt het aan jouw ogen?

 

In de eeuwen voorheen leefden we in de realiteit: je zag wat je zag en voelde dat je iets beet hield wat er ook werkelijk was.

Nu  -door de energieën-  leven wij in "Luchtkastelen" en wanen ons rijk. 

Een beeld... maar we voelen noch ruiken iets toch geloven we  in iets wat  helemaal niet aanwezig is... we zijn verdwaald in een labyrint!

 

Jubeljaar

 

Momenteel zijn wij beland in een periode waarin wij elkaar alles dienen te vergeven, zo ook de schulden kwijt te schelden.

Van ouds her was deze maatregel ingesteld, zodat een nieuwe generatie altijd opnieuw opgeruimd met een eigen leven kon beginnen.  

Het nageslacht van het "Licht" starte dit Jubeljaar omstreeks de 3e week dit jaar in april  (1e Nieuwe Maan na de lente equinox).

Dit jaar zal duren tot de volgende Nieuwe Maan na de komende 21 maart 2017!

Kortom:  als wij iets bijzonders kunnen verwachten dan  misschien wel rondom het "Loofhuttenfeest" in dit najaar!

Het Loofhutten zal een feest ter bevrijding zijn, waar Jezus in zijn 1e optreden al over begon met de boekrol van Jesaja voor zich.

Meteen begon er iemand te schreeuwen: "Komt U nú al ons vernietigen?"  

 

De Satan en zijn kornuiten weten dat Hij geen Koning kan worden zonder Zijn eigen Volk wat recht heeft op hùn Erfenis van Eeuwig Leven...

En dat elk geschapen mens op de 6e dag (man en vrouw èn hun kinderen) recht hebben op de kruimels bij deze belofte van Jezus. 

 
 

GOD IS GOED

 
 

Ik bemerk dat onze meest volhardende onderzoeker en schrijver bijna verstrikt raakt in weinig boeiende rechtbankszaken.

Er wordt geen stemgeluid meer gehoord noch een vers beeld meer gezien.

Het voorheen spontane lijkt enigszins verdwenen.

 

De Stem Van Het Volk klinkt nu over de daken vanuit de grote steden oftewel Sodom en Gomorrah.

 

Naar de Waarheid omtrent Dascha wordt stilzwijgend volhardend gezocht (paranormaal gezien leeft de èchte Dascha nog).

 

En dan nog Marianne...

 
 
 

De Fogelsang Staete

 

Werkelijk: niemand maar dan ook niemand zèlfs iemand richtte de blik of camera op dat eeuwenoude kasteel.

Het werd gebouwd op de ruïnes van het zogenaamd verdwenen oude Olijfberg Klooster...

Maar men doet alsof het nergens is te vinden... in de hoek van de Dancing waar Marianne werd bedreigd? -Aankondiging vooraf der Elite op haar offerdood?

 

Al werd dit alles reeds ruim twee jaar vooraf reeds bekend gemaakt door ene "Supergetuige" (die vanzelf meteen voor gek verklaard werd en zodoende uitgeschakeld)... haar woorden zijn omtrent de moord op Marianne perfect uigekomen... toch richtte bijna niemand later  zijn of haar blik meer op deze waardevolle dame!

 

Ik geloof niet dat Marianne reeds lang van tevoren werd uitgeselecteerd.

Ook niet zomaar van de straat geplukt die bewuste nacht.

 

De Waarheid is dat er bij de elite met hun bundels geld Marianne gekocht werd!

En waar elders dan het terrein bij het kasteel kon men ongezien en ongestoord hun gang gaan?

 

De misleiding is die ene caravan, waarover zoveel geschreven is. Waar een stelletje zogenaamd doorgedraaide idioten aan de gang gingen. Helemaal overstuur zijnde Marianne perfect onder  misschien wel de énige Meidoornboom in de omgeving_ gedumpt zouden hebben.

Moordenaars zijn niet zomaar overstuur!

Die willen enkel slechts geld verdienen al moeten ze iemand levend begraven of opereren...

 
 

En eindeloos blijft het procederen op de rechtbank

 

Eindeloos

 

Nimmer zal het traliehek van de IJskelder opengaan aan de Grote Vijver...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens Marianne