V A N D A A G 

 

 

 

 

                                           M A R I A N N E    V A A T S T R A 

 

 

 

 

De late schemering is aangebroken.

De nachtval treedt in.

Een theelichtje verspreidt een natuurlijk licht.

Lekker ouderwets, maar dan zonder rokerige flambouwen.

Het deep brown amber bier praalt in dit warme schijnsel...

 

Vandaag

las ik tot mijn grote verbazing een geheel nieuw bericht over Marianne.

En ik weet nog niet goed hoé hierover te beginnen.

Destijds -die bewuste avond en nacht- was Marianne gezien, zittend op een picknick tafel op het terrein van de Fogelsangh-State.

Nog vreemder: met bij haar een "groep" uit het AZC...

Met dit getuigenis wendde men zich destijds tot de politie.

Die het in de doofpot heeft gedaan. Zoals bijna altijd.

 

Laten we de tijdslijn nog eens kort doornemen:

Rondom elf uur arriveert Marianne bij de Paradiso tent.

Zij was rond middernacht nog gezien in 't Filtsje.

Om half tenslotte bij Geke voor haar huis in de Voorstraat bij de Bank met Stephanie.

Het laatste was een harde gil...

 

En dan dit getuigenis wat aan het daglicht komt...

Al schrijvend probeer ik na te denken.

Tijdstip van het "zien" van Marianne is niet bekend.

Voorts: Zat Marianne daar als een ontvoerde of vrijwillig?

Als een ontvoerde ga je daar niet zo openlijk voor de State zitten.

Kun je kiezen:

Had Marianne  in haar hart eigenlijk niets tegen de èchte asielzoekers?

Maar ageerde in de Ringo Bar tegen Feike & Ali omdat ze zo verrot waren?

Ivb met o.a. Porno met kinderblagen?

 

Maar hoe sloeg men na dit tafereel dan achteraf zo onmenselijk toe?

Het ene beeld klopt niet met het andere.

De State ligt op weg naar huis...

Om dit alles te kunnen begrijpen zal de tijd het ons leren.

Misschien...

 

Maar één ding blijkt opnieuw centraal te staan:

 

Het tafereel speelde zich af bij

   ...DE FOGELSANGH-STATE...