R U Z I E    O F    T R A G E D I E ?

 

                           M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

Ook vandaag op dit uur is het weer warm buiten.

Maar niet lang meer. 

De Westerwind draagt de regen-  en onweerswolken alweer aan.

'k Staar wat besluitloos naar het gazon: maaien of nog even uitstellen?

En in gedachten verzonken pak 'k het eerste  glas amber bier...

 

Ruzie?

Of het van Wietze afkomt, weet ik niet. Het kan ook iemand anders zijn.

Die beweerde dat Marianne en Spencer Boy die avond ruzie hadden.

Ook de oorzaak hiervan is onbekend.

Dat moet dat wel tussen kwart voor elf en twaalf uur zijn geweest.

Wel wat vreemd. Je ziet elkaar slechts even en dan al een woordenwisseling?

Aannemend dat ze allen om tien over twaalf weer buiten 't Filtsje stonden.

En Spencer Boy met Wietze om half één al bij de Swadde stonden.

Moet de woordenwisseling wel in 't Paradiso of vlak erna hebben plaatsgevonden.

Dus onderweg naar 't Filtsje voor een warme hap.

 

De  Tragedie

Achteraf gezien: dat vriend en moordenaar allen bijeen in 't Filtsje stonden.

Allen ervan op de hoogte dat Marianne gepakt zou worden...

Dat alles even na 't Filtsje op vrede lijkt... maar met een tintje.

Stephanie staat  vrolijk naast Marianne te huppelen.

Marianne moet vrolijk lachen om de uitgetrokken ventielen.

Het was haar laatste lach...

 

De Caravan van Wolfgang Hebben

Mocht Marianne hierin vermoord zijn geworden moet Hebben deze vooraf reeds gereed hebben gemaakt.

Immers: Feike en Ali kondigden om half zeven al aan dat Marianne die avond niet veel goeds stond te wachten.

Daarbij is het opvallend dat zijn maat Ludger Dill óók aanwezig was tegen sluitingstijd in 't Filtsje.

Door dit gegeven, vermoed ik dat hij per auto de twee knapen op de Swadde heeft "afgezet".

Waaròm?  Ik denk voor een voorraadje extra Wiet.

Waarschijnlijk met de belofte dat zij weer snel op de Voorstraat terug zouden zijn.

En de afspraak was dan elkaar ontmoeten op de plek van de geparkeerde fietsen.

Tevens kan het verklaren waaròm  de boys op de Swadde aan een Herenfiets zaten te prutsen.

Gewoon om zo snel mogelijk terug op de Voorstraat terug te zijn om hun afspraak na te komen.

 

Maar als het om een voorraadje wiet was gegaan, dan zouden ze òf naar Hebben òf naar Dill zijn gegaan.

Eventueel naar de zwarte BMW zijn gekard. -Als deze al in drugs dealde rond de Keningswei.

Waarom toch juist op de Swadde?

 

En terwijl Marianne argeloos op Spencer Boy staat te wachten in de Voorstraat, sjeest Ludger Dill in een zwarte station car voorbij.

Scheurde snel een blokje om (langs het kerkhof). Het ligt 't meest voor de hand. Althans, volgens de getuige.

Helaas is de zwijgende Stephanie hiervan nou nèt de enige ooggetuige. Jammer genoeg!

 

Als Wolfgang Hebben medeplichtig was in het complot, dan zal Dill wel gebruik hebben gemaakt van zijn wagen.

Was Wolfgang dus ook nog aanwezig in de nacht van 30 april en 1 mei in zijn caravan.

Al ging hij op 1 mei weg naar Duitsland voor maar liefst    een tweetal weken

Weken waarin hij zijn wagen liet persen tot een uiterst verdacht pakketje

Dan nòg begrijp ik niet waarom hij zo snel zijn caravan achterliet met al de DNA sporen.

Die uiteraard aanwezig bleven tot de brand omstreeks half juni 1999.

Als Ali de volgende morgen onder het bloed zat (getuige) moet het een flinke "smeerboel" zijn geweest.

Dus Wolfgang neemt met de auto geen risico en met de caravan juist wel?

Het  gaat er bij mij niet in.

 

Marianne wordt gevonden in een weiland aan de Keningswei.

Waarom niet in het bos aan de overkant van de Keningswei?

Dat was toch veel makkelijker en onopvallender geweest?

Dan zou zij ook niet meteen zijn gevonden en had Hebben veel meer tijd.

Tijd om vele sporen uit te wissen...

 

Vermoedens  Achteraf

Dat de wagen van Wolfgang Hebben wèl voor de ontvoering van Marianne werd gebruikt.

Maar de caravan staat er helemaal buiten en bevat geen enkel DNA spoor van Marianne.

Als Marianne via een moord opdracht om het leven kwam en er flink voor is betaald...

Dan was het geen probleem om de oude wagen flink goed op te ruimen

... en terug te komen met een gloedje  nieuwe.    

 

En alle dichtbij  betrokkenen

houden braafjes hun mond dicht.

 

                 Liever Laf En Levend

             Dan Een Held Tot Elke Prijs