A V O N D W I J N

 

 

                               M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

 

Het is al laat. 'k Moest denken aan Marianne. Dus pakte ik nog even de pen ter hand om wat te gaan schrijven.

Het meest opmerkelijke bij Marianne is dat je haar maar niet kunt vergeten! Er heerst gewoonweg geen rust rondom

dit meisje... het verlangen daarnaar is er wel, maar het kòmt maar niet.

Nu is het niet mijn bedoeling om al het verdriet weer naar boven te halen. Helemaal weerhouden van dit alles lukt

me ook weer niet. Laten we maar gerust zeggen: Marianne "sloeg" een onvergetelijke mijlpaal in de geschiedenis!

Die lieve mop... wie zou zo'n kolkende levenlustige waterval kunnen vergeten?

 

Wim Dankbaar blijft zich onverbiddelijk inzetten tegen "bomen" waaraan geen vruchten willen groeien. Hij prikt zich

telkens aan talloze doornen en onkruidstruiken, welke zich weelderig voorttelen op dorre en onvruchtbare grond.

En ze gedijen  daar florisant maar al te goed in hun verlaten woestenij...

Ook wel genoemd: "Het Rijk Der Schimmen".

 

"Avondwijn"

Het Pasen is nog maar amper achter de rug, of in mij wellen hoopvolle gedachten voor de nabije toekomst.  Weinigen

zijn onderlegd in de geheimen van de Schrift en weten af wat er met ons Sierraadland staat te gebeuren. Men verwacht

dat wij ten onder zullen gaan in de verwoestende bulderende golvenzee, wat ook logisch klinkt: wij wonen nota bene op de bodem     van de zee!

Het geheim dat geopenbaard zal worden is dat ons landje op een schol ligt en dat het omhoog zal worden getrokken door "De Berg Gods" oftewel  "De Pyramide".  Deze wordt beschreven dat het eruit ziet als een vurig vlammend geheel...

Je zou bijna denken dat Nibiru er alles mee te maken heeft.

In elk geval vreest de Elite Nibiru misschien nog wel het meest, omdat hun wandaden niet te tellen zijn en zij het zijn die bang zijn

voor Het Gerecht dat hen staat te wachten.

Hun verwachting is hun verdelging!

 

Er zal wederom vreugde zijn in ons land. Blijdschap om bevrijding.

De Noordzee zal droog komen te staan en we zullen de lichamen zien van hen die gebonden werden uit de tijd van Noach.

Dezen konden niet sterven en hebben met hun vernietigende hypnotiserende krachten de mensheid continu beïnvloed.

De uitwerking hiervan merken we dag en nacht aan de talloze vermoorde doden...

 

"Wachter Wat Is Er Van De Nacht?"

 

Raad: Wanneer u Zijn Licht tussen 9 en 12 uur 's avonds uit het Oosten ziet naderen, sluit dan uw slaapkamer en wacht

rustig af. Dit is de nacht waarin de engelen hun vergelding gaan uitvoeren tegen de notabelen en alles wat hoog is.

Met name in het najaar rond het Loofhuttenfeest.

 

 

 

 

 

Namens Marianne