3 0    A P R I L    1 9 9 9

 
 
 
 

                                 M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 
 

               "De Laatste Rozen Onder Het Opschrift 1 MEI" 

 

 

Het is vandaag weer een gedenkwaardige dag.

Bijna als de "Dag van Gisteren".

 

Het is op z'n minst hoog merkwaardig dat er rondom haar dood zovele vragen zijn overgebleven.

Doet me terugdenken aan een spel onder de naam van Alfred Hichcock "Het is mij een Raadsel".

Het groenachtige speelbord met een rode rand omringd, was voorzien van een "Spookhuis" met  een tuin vol grafstenen

welke door de tand des tijds overal scheefstaand  en verwaarloosd overkwamen.

          "Wie Had De Geheimzinnige Moord Gepleegd?"... 

 

             "Dat was zeer zeker niet Jasper Steringa!"  

 

 

In principe deed hij ook mee aan de "Grote Leugen".

Al was het tegen heug en meug en had hij kennelijk geen keus.

 

Tòch moet ik erop wijzen dat mijn geïnspireerd schrijven nooit aanvallend was bedoeld meer ontdekkend.

"Below The Veil Of Blindness To See Open Youre Eyes"...

"Meer zien" betekent nog niet dat hetgeen jij "ziet" een aantoonbaar bewijs is, zoals een papiertje met een handschrift erop.

 

En wàt als men professioneel elke toegang tot wèrkelijk aantoonbare bewijzen onmogelijk maakt?

 

In de loop der tijd toen ik  al zoekend  van me afschreef kwam ik telkens terecht bij dat bekende Kasteel.

Het werd enkel omringd door duisternis: er was geen lantaarn te zien. -Net Slot Dracula. 

'k Heb een vraag: is er ooit een bezoeker onder ons die "De IJskelder" ooit vanbinnen heeft gezien?

En als Marianne juist dáár vermoord kan zijn onhoorbaar ondergronds?  

Het behoort allemaal als eigendom toe aan het Kasteel. 

Zoals ik eerder schreef: bovengronds kan zich  een geheel ander onschuldig tafereel hebben afgespeeld. -Waarbij Ali Hassan aanwezig als "slager". 

Maar vermoedelijk mocht er geen enkele getuige zijn die over deze nacht mocht praten... vandaar misschien zijn verdwijning.

Immers: hoog geplaatste personen die betrokken waren bij  "Marianne als Offer" dienen buiten zichtsveld te blijven.  _En Ali zag hen...   misschien.

 

Het verhaal over de ware toedracht die nacht snijdt aan meerdere kanten.

 
 
 

                WALPURGISNACHT

 
 

            NACHT DER VAMPIEREN