S A M E N V A T T I N G  

 

 

 

                                                M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

 

Het is in het holst van de nacht.

Een verzengende dag ging voorbij met af en toe een donderklap.

Dat bracht de broodnodige regendruppels met zich mee.

De tuin herademde zichtbaar. Toch is er reeds veel groen bruin verdord.

Ons landje kan zeeën en bergen teveel water aan.

Maar na een paar dagen hittegolf mochten de Limburgse boeren niet meer sproeien.

En ik schenk mezelf maar weer eens een amber biertje in het glas...

 

Samenvatting

Allereerst vooraf: wie alleen de tv volgde weet uiteindelijk nog niets over de moord op Marianne Vaatstra.

PR de Vries, was hij in het begin nog zinvol bezig met het onderzoek en wendde Bauke Vaatstra zich

hoopvol ook tot hem... deze hoop is later vals gebleken en eindigde zelfs met De Prijs Der Grote Leugen.

PR ging in het verleden nogal nauw met de onderwereld om, kwam daardoor met Justitie in aanraking.

De gevolgen waren dat het OM een deal met hem sloot: deels mocht hij zich infiltreren en kleine boeven  

gaan oppakken, deels moest hij precies doen wat het OM hem oplegde.

PR werd zodoende een chantabele man, omringd door de mafia en een corrupt OM.

Het OM wordt daarnaast weer gechanteerd door lieden vanaf de hoogste posities en met name door

een heel zieke psychopaat pedofiel aangelegde man genaamd Joris Demmink die als een koning regeert.

En hij wordt weer gechanteerd door hoog geplaatste lieden in het buitenland vanwege zijn pedofilie

dat heeft weer invloed op de politiek in Den Haag, die hierdoor  het woord schatkist heeft verwisseld

waardoor de politiek meer en meer is gaan lijken op een rammelende collectebus of een vrome collecte zak

in een schijnheilige sfeer van een kerk met een klaagmuur.,,

Dames en Heren mag ik u presenteren:  Nederland!

De Verloren Zoon in haar laatste bange dagen, éér Christus Zèlf terugkomt vanaf het einde van het heelal.

 

De Zaak Marianne Vaatstra

Om maar met de deur in huis te vallen: deze mocht nooit opgelost worden!

Daarom opende ik ter inleing met het bovenstaande. Antwoord luidt dus: corruptie.

In het geval van Marianne: zij werd het slachtoffer van een ziekelijk feestje,  waarbij aanwezig de allerhoogste adel.

Juist doordat zij zich bewust aan eigen bloedlijnen houden, komt juist bij hèn inteelt voor, waardoor  schizofrene verschijnselen.

Daardoor groeit de tomeloze lust voor bloederige taferelen... zoals in De Nacht Van Marianne.

Het was bovendien ook nog eens een perfect Satanische Nacht, genaamd De Walpurgisch Nacht op eind april 1999.

Ter waarschuwing: wie een Vrij Metselaars Loge instapt komt in de Heksenkring der Illuminatie!

En de Illuminatie eert de Dood. 

Minstens één keer per jaar brengen zij iemand om. In dit geval viel hun oog op Marianne.

Toen ik dit alles begon door te krijgen richtte mijn aandacht zich vooral op het voor de hand liggende Fogelsangh-State.

Voor mij is het overduidelijk:

Marianne werd vermoord op de adelijke Fogelsangh-State!

 

Men vindt nèrgens een onliederlijk woord over deze State.

Sterker nog: na de afschuwelijke moord op Marianne ontstond het plan om het kasteel geheel te gaan opknappen.

Het ging om miljoenen. Het geld hiervoor kwam vooral af van Overheid Instanties.

Dus uiteindelijk geld afkomstig van de burgers... maar niemand die weet dat het Bloedgeld is!

 

Het toenmalig gevestigd AZC werd de Oost-Friezen door de strot geduwd door de politiek.

Zij asielzoekers waren niet welkom en Wat De Boer Niet Kent Dat Vreet Ie Niet... Dat was dus al één ding.

Tussen de AZC asielzoekers zaten enkele asielzoekers die geen asielzoekers waren maar moordenaars op de vlucht.

Hoewel dezen hun eigen clubje hadden, werkten zij weer samen met een loens  Duits duo vlak naast het AZC.

Via hen kon je zaken doen... op elk verboden terrein.

Van het moment dat de elite op de State hèn inschakelde spreek ik over huurmoordenaars!

Het waren dan ook déze lieden die ervoor zorgden dat Marianne werd opgepakt voor de lustmoord in die nacht.

En zoals de naam van de Fogelsangh-State ongerept diende te blijven, zo ook werden deze handlangers 

ogenblikkelijk weggesluisd. Het ging hier met name om een zestal criminelen. Ali Hassan verdween als een spook.

Feike Mustafah, Rida Hashimi en Jano Hassan werden ogenblikkelijk overgeplaatst naar een andere plek.

De Duitser Wolfgang Hebben verdween nog in dezelfde nacht van de moord naar Duisland en liet zijn auto

ogenblikkelijk tot een pakketje persen. Waarna ook nog eens zijn luxe stacarravan bij het AZC in vlammen opging.

Zogezegd ruimde hij heel het verleden op wat hem in een kwaad daglicht zou kunnen stellen,

En de Duitser Ludger Dill?  Volgens wijlen opzichter Jan Kloppenburg: deze was in dat weekend kleren aan het verbranden.

Dill hing rond op het terrein van het Landbouw Museum De Brink... nota bene vlak tegenover de Fogelsangh-State.

Van al deze opgenoemden heeft Hebben  waarschijnlijk het geld geIncasseerd voor de illegale moord op Marianne.

Dat werd meteen naar Duitsland doorgesluisd...

 

Eén der Klokkenluiders kreeg het bewijs na tien jaar  dat Ali Hassan heimelijk zonder paspoort en bezittingen ons land  

was uitgesluisd en dat kon alleen de aller hoogste chef van het OM opdracht voor hebben gegeven.

En alweer stuiten we dan op de persoon Joris Demmink de veel besproken pedofiel en ook van een feestje houdt.

De toenmalige hoofd officier Harm Brouwer in Friesland, werd ook al snel naar Utrecht overgeplaatst.

Ook hij probeert zijn naam schoon te houden rondom de moord op Marianne. Toch was hij de grote chef in de regio.

 

Het komt mijns inziens dus op neer dat er in de nacht van april/mei 1999 op de Fogelsangh-State

zéér hoge adel aanwezig moest zijn geweest bij de moord op Marianne Vaatstra!

Deze namen worden beschermd en geheim gehouden.

Vervolgens gingen de bevelen van hoog af naar beneden tot aan de gewone politieman.

En ziedaar... de moord die nooit werd opgelost!

 

Vanwege de vele subsidies en vriendjes politiek deden velen in de grote media aan het zwijgplicht spelletje mee

onder het motto: Wiens Brood Men Eet Diens Woord Men Spreekt.

 

 

 

                  A R M E    M A R I A N N E