I  L  L  U  M  I  N  A  T  I  E

 

 

                                                                        

                                                         M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

De Zon schijnt warm op de daken.

Verjaagt de dauw in het gras. Het gras ademt broeierig.

In deze sfeer hef ik het glas amber bier op Marianne.

Besprenkel in gedachten haar graf met diep rode wijn.

Moge God voor eeuwig bij jou zijn 

Lieve Marianne

In het hemels paradijs

... waar immer rozen bloeien.

 

Het Olijfberg-Klooster

Men vindt het maar niet.

Een archioloog denkt aan De Brink.

Ooit stond er op de plek van het Landbouw Museum een nog oudere boerderij.

Die werd ooit afgebroken en er ontstond een  "leeg gat".

Men heeft er later het Landbouw Museum op gebouwd...

 

Het Olijfberg-Klooster ging eeuwen geleden ten onder.

En op dezelfde plek heeft men de Fogelsangh-State gebouwd...

Een diep geheim is opgelost.

 

Jeruzalem

Gaan we 2000 jaar terug in de tijd, dan zien we de OLIJFBERG  liggen de oostelijke zijde.

Daarop moet zelfs Golgotha op hebben gelegen.

Vandaaruit kon je de gehele stad overzien.

Het is nu met deze gegevens zoeken naar de WAARHEID rondom Marianne

... in de Gulden Cirkel.

 

ILLUMINATIE

Het is een Egyptische wereld vol symbolen en zwarte magie.

De DOOD  staat centraal.

Het doden van onvolwassen kinderen geeft de aanbidders van RA een "Zonnekracht".

Vóór je geboren was was je dood...

Ná je sterven ben je morsdood...

Men offert aan hun Vaderen -afgevallen engelen (Satan)- en eren hen.

Hopen al doende "Contact" met ze te krijgen.

Zij zingen het "LIED VAN DE DOOD"...

 

"HET OOG"

viel via de RINGO Bar op Marianne.

En ik acht deze Bar minder onschuldig als hij lijkt te zijn.

 

Er is nog veel te vertellen.

Alles op z'n tijd.

 

Wanneer de zon schijnt op het Graf van Marianne

Wordt een voorbijganger  overstelpt met

De geur van Lelietjes van Dalen

In het hemelsblauw van het

..."VERGEET VERGEET ME NIET"...