S P E N S E R    EN    W I E T S E

 
 
 

               M A R I A N N E    V A A T S T R A 

 
 
 
 
 
 

Het is laat en bijna alweer bijna diep in de nacht.

Ik denk aan jou Marianne.

Onze kleine prinses.

 

Maar niet zonder reden...

 
 

Jouw vrind bevond zich ná het Filstje op de Sportvelden met zijn vrind op de velden vlak onder Kollum.

't Zei mij nooit veel vanwege het getuigenis bij de Sportvelden om half één bij de Swadde.

En dàt een stuk lag  -kilometers-  verder richting Buitenpost.

 
 

Ach... de wereld wil bedrogen worden en de leugen heerst, aldus de goochelaar.

 
 

Aldus het liedje van Carmiggelt:

 

"Kijk... daar gaat Spencer Boy

  een èchte hypochonder!" 

 
 

Hij zal nimmer weten hoe Marianne van onderen voelde!

Het geheim van elke vrouw.

 

 

Ach ja... als er maar een gat in zit, want elke vrouw is toch maar... uhh 'n vrouw?

Een zwart gat of zoiets???

 

 
 
 

NAMENS  MARIANNE