D E    F I E T S

 
 

                         M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 

Het weer is onrustig.

Dan schijnt de zon en daarna opnieuw een plensbui.

Ook de wind rukt af en toe met flinke vlagen.

Dit is weer zo'n dag dat ik veel denk aan Marianne en  "Haar Laatste Huisje".

Het verdriet echter is nimmer gestorven.

Maar de herinnering aan haar is als de warme zonneschijn.

 
 

Opnieuw

neem ik alles door wat van belang kan zijn...

 

De Fiets

Deze raadselachtig gestalde fiets op de Keningswei.

Met zijn voorwiel richting het Kasteel en het Landbouw museum.

Daar kwam hij achteraf ook vandaan.

Dat om deze fiets een verzonnen verhaal hangt.

Feit is en blijft dat deze fiets van geen enkele vingerafdruk  was voorzien!

Wat kan dat betekenen?

 

Antwoord

Men of iemand heeft hiermee iets duidelijk willen maken.  

Dit moet vooraf tot in de puntjes gepland zijn geweest.

Iemand die fijntjes duidelijk maakt dat ie de perfecte misdaad heeft gepleegd.

Die geen sporen achterlaat... geen enkele!

Deze persoon houdt zich dus onzichtbaar...

En niet alleen dàt: de ware reden van de moord hult zich in raadsels.

 

Dit alles past niet in de overduidelijke sporen en alle heisa erna.

 

We weten dat de Illuminatie veelal gebruik maakt van verwarrende sporen.

Sporen die misleidend zijn naar de ware toedracht.

Men moet wel een kenner zijn wil je hun bemoeienis kunnen ontdekken!

In het algemeen gesproken is ons ook de Vrijmetselarij ginds niet onbekend.

 

Achteraf gezien wemelt het daarginds van de corruptie.

"Gesteund" door een "Hogere Macht".

Hoe krijgt men het toch voor elkaar dat geen enkel onderzoek slaagt?

Hoevelen haakten niet rechtsomkeer af?

 

De Doorzetters

Zonder enige twijfel verdienen zij een krans!

Zij vonden een fortuinlijke weg met onmiskenbaar aantoonbare bewijzen.

En met hun boeken gaat  een beerput open, geloof dat maar.

Zij delen "Een Ruikertje" uit.

 
 

Maar...

Waarom klinkt steeds dat stille stemmetje dat roept "Er Is Meer! 

Méér dan wat werd gevonden!.."

 
 
 
 

     D E    T I J D    Z A L    H E T    O N S    L E R E N