S  A  M  E  N  V  A  T  T  I  N  G

 
 
 
 
 

                               M A R I A N N E

 

                                                         V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 

Vandaag brak de eerste lentedag aan. 

Geen zonovergoten uren. Nee: een onrustig draaiend donker grijs wolkendek kleurt de stemming met een druilerige regen.

Hier en daar opbeurende lichtblauwe open plekken te zien,  waar het zonlicht hoopvol doorheen priemt.

Het is net Hollandse Gatenkaas!

 
 

Samenvattend 

 

De schrijver van  "Het Verboden Dagboek"  heeft stap voor stap aantoonbare en bewijsbare feiten op een rijtje gezet.

Met name doelde hij hiermee op het schrijnend gedrag van Justitie heden ten dage. Desdanig alarmerend, dat hij besloot 

voldoende achter de hand te hebben om via Het Boek een "Etalage" in te richten en jou er een voorstelling en inzicht van  

te laten geven.

Het was echter niet de bedoeling dat hij de moord had opgelost. Maar de feiten zetten je wèl aan het denken...

Dat is onder andere ook zijn bedoeling en die van een gesloten kring van vertrouwelingen om hem heen. Mensen die 

wars waren van een corrupt rechtssysteem. 

Het heeft een getroffen familie, vrinden en kennissen jarenlang voor de gek gehouden en hen in de kou laten zitten,

waardoor de "wondpijn"  vanwege het verlies van Marianne enkel nog méér begon te etteren! 

En het Gerechtshof vertrok geen spier... ging door met een soort van ingestudeerd rollenspel in het drama toneelstuk

"Een Toevallige Ontmoeting"... in een groen groen knollenland met twee speelse haasjes -heel parmant. Echter één ervan

 werd  "dood geschoten".  Dat was dus Marianne. 

 
 

Naast de Bewijzen

 

Ik ontdeke dat er té veel vragen waren blijven openstaan. Aan feiten was er geen gebrek, maar er ontbrak nog zoveel aan.

Wat kon men zijn vergeten en wàt eventueel over het hoofd gezien -de onderzoekers? 

Integenstelling tot de schrijver van "Het Boek"  kon ik het sluitstuk ervan niet meer volgen en juist dàt aanhangsel zou

de moord als bewezen moeten oplossen over de vraag in de moordnacht "Hoe, Wie, Wat en Waar?"

 

Mijn grote vraag is en blijft:   Waren de asielzoekers van belang zoveel wel waard om na 14 jaar misleiding  om daarna  zomaar iemand op basis

van een oncontroleerbaar DNA bewijs op te pakken en hem daaropvolgend via onmenselijke opsluiting een moord te laten bekennen?

Het is de omgekeerde wereld!

Iemand moest blijkbaar gaan hangen om de zaak als opgelost te beschouwen...

 
 

Mijn Inzicht

 

Na een aantal jaren me dicht betrokken te voelen bij de zaak van Marianne -met een flinke hoeveelheid aan kennis over de gang

van zaken-  ben ik tot de conclusie gekomen dat de ernst vele maler groter moet zijn dan enkele asielzoekers die op het

verkeerde pad zouden zijn geraakt. Die zich jarenlang zogenaamd van de domme wisten te houden. 

Of... wisten zij misschien te veel en schrikte de waarheid de Justitie af?  Los gezien van de toenmalige positie van het AZC.

We hebben begrepen dat na de moord op Marianne véle verschuivingen plaats vonden rondom en in het AZC. Eerder

verwarrend en vooral onlogisch met een "Spel" achter de coulissen van het toneel.

Het leek er meer op dat men elk bewijs wilde weg moffelen om te laten verdwijnen in de doofpot. Wist een Ali Hassan

misschien wel ergens te véél vanaf en vreesde men dat hij zou gaan praten omdat hij ergens getuige van was die nacht?

Zelfs Stephanie die bij Marianne was op straat die nacht... zwijgt als het graf!

 
 

Er wordt Iets verzwegen

 

Het schijnt dat deze Walpurgisnacht reeds geruime tijd in de planning zat bij een groep criminelen. Niet dat hun oog viel

op Marianne als slachtoffer. Nee, het organiseren van moorden behoorde enkel tot hun programma. Dat plan kwam

echter aan de orde toen er kennelijk van Hoog Gezag het dringende verzoek kwam voor een moord -welke in alle ijl

die bewuste nacht diende te geschieden!

 
 

Adel

 

Ons kent Ons.

Zie deze vorm van elite maar eens rechtsmatig aan te pakken. 

Op nog geen 100 meter van Marianne af, aan de andere kant van de Keningswei, ligt een hectaren groot bos.

Ogenschijnlijk dient een bezoeker entree te betalen voor een bezoek, maar men stapt er vanaf deze weg ongezien zo in.

Het is al ruim 350 jaar bezit van een adelijke familie. Wettelijk gezien wandel jij op hùn terrein als men dat toestaat.

Wanneer het bos gesloten is tussen half maart en half juli, mag er wettelijk niemand zonder hun toestemming een voet

op hun grond zetten.

Waar ik op doel, is dat er niemand zomaar na de moord mag gaan onderzoeken zonder hun toestemming òf er moet

duidelijk bewijs voor zijn!  Gezien de resultaten van en in het recherche onderzoek èn telkens de tegenwerkende bevelen

van Hogeraf...  was het te verwachten dat de moord op Marianne nimmer opgelost diende te worden. Puur een kwestie

van Macht!

Adel is bijna onaantastbaar.

 

Mijns inziens moet Marianne dus aan dié kant van de Keningswei zijn vermoord vanwege een opdracht van Hogeraf

voor een Lustmoord waarbij die bewuste Walpurgisnacht voor de juiste sfeer zorgde bij de Illuminatie!

De moord op Marianne was dus niet bewust op haar bedoeld.

Zij was enkel de pechvogel die men van de straat rukte voor hun lugubere doel: MOORD!

 
 
 
 
 

                                                    - - - - - - - - - - - - - - - -