D O N K E R    E N    L I C H T

 
 
 
 
 

                           M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 

Nog enkele dagen en de zon keert weer terug op haar schreden.

Kaarsjes worden aangestoken. 

Lichtjes schitteren tussen de groene takken in de huiskamers.

Althans dat is voor menigeen te hopen in deze bizarre tijden.

"Hij komt van het einde van het heelal, de Here en Zijn heerscharen,

  om ons te redden uit de vele gevaren!"

Onze Ster van David.

 

En de pen krast weer over het papier

... voor Marianne in een eenzame Kerstsfeer.

En zo hebben we geleerd:

"Elk huisje heeft z'n kruisje".

 

Het Kruis... of De Wieg?

Rondom Marianne is de last zwaar gebleken.

Té zwaar om alleen te dragen...

Een eenzaam en pijnlijk kruis

... zonder aan de voet geschenk cadeautjes.

Slechts de wind huilt "Marianne"  

... in een Godverlaten duisternis.

 

Die van de Grote Leugen!

 
 
 

Dit zijn de uren dat mijn gedachten afdwalen.

Zoals naar de uitspraken der paragnosten die destijds in beeld kwamen.

De eerste kwam met een opmerkelijke uitspraak:

dat Marianne werd ontvoerd in een soort Pegeaut (phoenetisch)

en reeds bewusteloos was toen zij in de wagen belandde!

Eigenlijk geheel in tegenstelling wat de anderen drie later beweerden.

Helaas werd hij door omstandigheden van het scherm gehaald...

 

Opmerkelijk is ook dat het woord "bewusteloos" precies valt

op de wisseling van deel 1 en 2 op  YouTube   

zodat het bijna geen mens zal opvallen!

 

De anderen beweerden dat -volgens hen een Renault (phoenetisch)  licht- grijs  van kleur was.

Volgens mij een vrij zeldzame kleur bij auto's.

Als deze wit van kleur was geweest dan stuit je meteen op de Mercedes van Wolfgang Hebben!

Ik geloof wel zeker dat hij en Ludger Dill hun rol hebben gespeeld die nacht in de organisatie.

Maar weer niet dat beiden "De License to Kill" tot hun beschikking hadden!

 

Uit betrouwbare bron vernam ik dat er reeds jaren rondom het kasteel en de z'n connecties

zich Illuminatie taferelen afspeelden, waarop men maar geen vat kon krijgen.

Ook het gedrag van de sterke arm weer hetzelfde gedrag als bij de zaak van Marianne!

Er kwam namelijk nooit een oplossing en alles verdween in de onderste la onder de tafel op "het bureau". 

En uit de toegespeelde gegevens bleek vooràl dat telkens "Van Hogeraf" in beeld kwam.

Daarom kwam ook niemand door de muren bij de bron der waarheid.

Eerlijk gezegd: een sfeer van angst waaide me tegemoet en niemand durfde eigenlijk

de telefoon te pakken om hierover te praten in een vertrouwelijk gesprek...

Da's niet mis!

 
 

Het Riool

De zaak riekt naar een heersende elite garde, die z'n weerga niet kent.

Naar de geur van "goedkope wijn" die opstijgt vanuit de Parijse riolen.

Uitgezeken en uitgescheten en vermengd met "geslacht bloed".

De geur des doods!

 

En de "dood van Marianne" gaf hier een "kleurtje" aan.

In de "Walpurgisnacht mei 1999!" 

Tijdens het Beltane Loflied der elite

in de buurt van een oude Moerbeiboom...