D O O D L O P E N D E    S T R A A T

 

 

                        M A R I A N N E    V A A T S T R A    

 
 
 
 
 

Het zo'n dag als elke dag naar het komende voorjaar toe.

Eentonig grijs en saai... alsof er onweer dreigt.

Eerder bij st-Tropéz dan hier in ons kikkerlandje der koudbloedigen.

Hoewel sommigen onder ons heet gebakerd kunnen zijn.

Maar ach: de opgelegde regels vliegen ons ook als losse dakpannen om de oren.

Zoals wat men wel of niet eten mag.

Ik ruk maar weer eens een amber biertje aan...

 

Marianne  Vaatstra

Zij hoefde persé niet te pinnen want haar broer Johan zou haar altijd ophalen bij nood.

Afhankelijk van Spencer Boy was zij dus beslist niet!

Al had zij een brandende ruzie met Spencer over de thuisrit van de beloofde taxi  

... dan nog verklaart het niet waarom zij niet  in het Paradiso even naar Johan belde of naar huis.

En al zou zij alsnog gebeld hebben, waarom zij nu juist op de plek bij de lekke fietsen stond.

Misschien had zij wel gehoord dat deze fietsen een    lekke band   hadden

... maar dat zij bij Geke constateerde dat nota bene àlle  vier ventielen  eruit lagen! 

Het is maar een klein detail waar niemand zozeer op lette.

Misschien opperde Spencer Boy wel dat hij ergens naar ventielen ging zoeken.

Dat ze maar even moesten wachten bij de fietsen bij Geke voor het huis...

 

Al heerste rond twaaf uur in 't Filstje een ingehouden geladen sfeer tussen Feike en Spencer

... er was al eerder gedreigd en geslagen met de vuist bij de Ringo Bar.

Kortom: het zou wel loslopen.

 

De ernst van de situatie kàn dus onderschat zijn geweest!

 

Maar waarom zocht hij geen ventielen in Kollum?

Maar bij de Swadde... dat slaat toch nèrgens op?

 

Marianne zelf heeft naar niemand thuis gebeld.

Ik zie maar één ding mogelijk: Spencer deed nèt alsof hij een taxi voor haar had gebeld.

Of zoú het gaan doen ná zijn zoektocht naar ventielen.

 

Spencer Boy was een leugenaar vanaf den beginne!

 

Doodlopende Straat

Marianne werd gevonden in een weiland vlak bij het kasteel.  

Een eeuwen oude burgt vol geheimzinnige  driehoeken.

De grenslijnen van Veenkloostervormen een grote rechthoekige driehoek.

De rechterzijde  is kaarsrecht met de punthoek aan het noordeind van de Fogelsanghloan.

De lijn loopt langs 't Tunneltje door tot het zuiden van het Fogelsangh-State bos.

Buigt dan mee met de Swadde om de zuidelijke beboste pyramide heen.

Keert dan weer terug naar het noorden via de Cecilialoan.

In deze grote hoek lag Marianne met haar hoofd naar het kasteel gericht...

 

Marianne vermoord

Ludger Dill dood

De opzichter van het Landbouw museum dood

De badmeester dood

En een lid van het huis van Oranje dood 

... of misschien vermoord?