V E R G E E F

                                                              M A R I A N N E

     H E T                         N I E T

                                                               V A A T S T R A                             

                      Z E  

 

 

Met de zonneschijn op de daken  smaakt het amber biertje goed.

Bovenstaande titel is zo langzamerhand wel duidelijk van toepassing.

De bovenmatige drang bij politie en justitie om de WAARHEID te vertroebelen.

Dat was het signaal voor de Klokkenluiders om op te staan... en bij te staan.

 

Hoewel vele Klokkenluiders zweren bij de macht van Joris Demmink en Harm Brouwer

De burgemeester en de Korpschef, de directrice van het ZC of inspecteur Verkaike

Laatstgenoemde was nota bene dik bevriend met de ouders van Spencer Boy

De caravan van Wolfgang Hebben, Ludger Dill en de  Bende van Vier 

Bewijzen konden de Klokkenluiders ook niet alles

Zoals: WIE heeft en WAAR is en WAAROM werd Marianne vermoord?

 

Vanaf het begin hadden de zogenaamde vrinden van Marianne 

moeten opkomen voor de WAARHEID uit LIEFDE en VRINDSCHAP

... voor Marianne.     Geenszins  van dit alles!

Om twaalf uur 's nachts in 't Filtsje stonden vriend en vijand allen bij elkaar.

Ludger Dill, Feike en Ali Hassan, plus nog enkelen uit het AZC

Marianne Vaatstra, Stephanie van Reemst, Spencer Boy Sletering en zijn vriend Wietze.

 

Normaal legt een mens 6 km p/u af. 

De afstand tot de Swadde bedraagt 5,5 km.

Bovendien hadden Spencer Boy en Wietze de gehele feestdag flink zitten zuipen.

Deze bevrinde twee knapen beweren dat ze met een lekke fiets naar ginds zijn gekomen

en dan ook nog met Marianne achterop.  Lekker ritje: en maar pompen an gemaal onderweg.

En dan beweren ze ook nog dat ze van af de uitgaanstent 't Paradiso waren vetrokken.

Twee getuigen zagen de twee om half één op de Swadde.  Echter géén Marianne!

Spencer Boy en Wietze zetten ons hierbij op een DWAALSPOOR.

 

 

Eén van de allerbelangrijkste betrouwbare getuigen was ene GEKE, wonend op de Voorstraat 7.   

Zij was ooggetuige dat Marianne en Stephanie beiden stonden bij de vooraf lek gemaakte fietsen.

Dat was 's nachts rond half één.

Het waren de fietsen Van Spencer Boy en Wietze, staand voor haar woonkamer raam.

Deze Geke heeft er geen enkel belang bij om hierover te gaan liegen.

Echter Stephanie kennelijk wel!

Geke lag weer nèt te bed en even later een harde gil.  Een dichtslaand autoportier.

En foetsie Marianne en Stephanie...

 

Stephanie was niét om 12 uur in 't Filtsje noch om half één op de Voorstraat bij nr 7.

Nee hoor... zij was al om half twaalf naar huis gegaan (beweert zij) en haar familie bevestigt dit...

Je moet toch je kind beschermen? En ach... zij kende Marianne niet eens goed (zegt Stephanie).

 

Ondanks dat er van het wankele en onbetrouwbare verhaal van Spencer Boy en Wietze

geen moertje of boutje klopt

maar een verhaal dat beide knapen bleven volhouden en bleven getuigen   tegen beter weten in

...hebben beiden een onvergeeflijke misstap begaan met hun leugens.

Ik verdenk zelfs Spencer Boy ervan dat hij bewust Marianne in Kollum achterliet.

Reeds om half zeven in de vooravond was hem door Feike en Ali gezegd 

dat zij nog diezelfde avond/nacht Marianne zouden gaan pakken

... en hij belde niet eens de familie van Marianne op om hen te waarschuwen!

Ook niet na twaalven ná 't Filtsje.

Nee... het was uiteindelijk allemaal de schuld van Marianne.

Zij wilde toch zèlf alleen naar huis op de fiets? -Die nooit is gevonden.

 

Ik heb en ken geen enkel meelij' met dit stelletje!

Zij hebben 14 jaar lang hun leugens volgehouden.

Tot overmaat van ramp pakt het OM slinks ook nog de verkeerde man op.

... En nòg zeggen ze niks.

 

Aldus:

Spencer Boy, Wietze en Stephanie...

 

 

                                V R I N D E N

                                      O F

                        M I S D A D I G E R S ?