D E    T E R U G B L I K

 
 
 
 

                      M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 

In de vroege ochtenduren trekken de verkeersvliegtuigen weer hun mistige strepen hoog boven de wolken.

Er hangt een nevelige wolkendamp... natuur of mensenwerk?

Toen de wereldtop hier vergaderde zag je enkel een helderblauwe lucht met echte Hollandse witte wolken.

Met de produkten in de winkel is het al niet beter gesteld: het zit vol met giftige E-Nummers.

Neem nu zure haring met sacharine of Smarties met wel 15 E-Nummers erin -lekker gezond.

Ik houd het maar eenvoudig, met als basis makreel of skellevis (uit de Schelde); kip en ei; tomaat en sla

en gesneden wortel; knoflook en ui; melk en slagroom... zo iets. Zorgeloos snoepen is verleden tijd.

Of het moet genieten met het amber bier zijn...

 

Verleden Tijd

Met mij zijn er ook anderen die nadachten over de bintenis tussen De Fogelsangh-State in Veenklooster

en 't Lichtpunt in Kollumerzwaag. De ene heeft het nummer 1 op straat en de ander 111 aan de weg weten

te timmeren. Beide lijken op sprookjestaferelen en beide zijn in mysteries gehuld met verborgen Illuminatie  

op de achtergrond. En net als bij Marianne vangt men bot en geen echte bewijzen. En ook de sterke arm

gedraagt zich hetzelfde als bij Marianne: leugens en niets aan oplossen doen met bedreigingen enzovoort.

Advocaten, onderzoekers draaiden gewoonlijk al snel 180 graden om en staakten hun goede bedoelingen.

Tot zover ik vernam komt de tegenwerking telkens van "Hogeraf"... dus vanuit de hoek der machtige elite.

En dit brengt ons weer terug bij de moord op Marianne...

 

Mogelijke Combinaties

Het ligt 't meest voor de hand dat de moord is gebeurd òf op de weide òf bij het asielcentrum  (zoals de caravan)

òf in het kasteelbos òf misschien ìn het kasteel.

Vergis je niet: 't Lichtpunt ligt niet erg ver verwijderd en slechts  op ruim een kilometer afstand van het kasteel. Dit kerkelijk bouwsel

schijnt onder andere voor kindermoord gebruik te maken van sexclubs. Maar ook van in de openlucht wordt  kennelijk

gebruik gemaakt. -Wij weten het niet, want wij zijn daar namelijk nooit bij. De Waarheid zit op slot!

 

De moord op Marianne ligt verdacht veel rond de Keningswei en/of in het verlengde ervan. Als ik het goed heb loopt

hier een Leylijn (krachtlijn) waaraan het oude Olijfberg klooster lag eeuwen geleden.

Eeuwen geleden?.. Nee!  Want De Fogelsangh-State werd bovenop de fundamenten gebouwd! -Toeval?

Ook dat zich in het kasteel edelen bevonden die behoorden tot het "Zwanenbroedersgenootschap"?

Maar... is dat tegenwoordig nog wel zo?  Kwaadaardige Illuminatie houdt zich namelijk verscholen.

Bij de moord op Marianne moet men overal rekening mee houden!

Iemand schreef me dat het kasteel er altijd donker bijlag als hij er langs reed. Alsof of er niemand woont... òf aan

de achterzijde  richting de Lindenlaan. Het slot maakt uitzonderingen voor gezelschappen en vergaderingen. Deze

kunnen het gehele jaar door een ruimte, vertrek, zaal huren. Maar die liggen waarschijnlijk ook aan de achterzijde.

Oftewel: aan de kant van het bos... Dat roept bij mij weer vragen op.

Want het is bijna onmogelijk om deze zijde in de gaten te houden. Bovendien is het eigen grondbezit. Al eeuwen.

 

Moord op de Weide

Hèt paradepaardje van het OM en  PR de Vries. Gezien de gang der speurhonden in de ochtend van 1 mei 1999

weten we dat hier geen moord kan zijn gepleegd en dat deze weide nooit vanuit de Keningswei werd betreden.

Ook de MSM deed aan de "Grote Leugen" mee. Tot en met Jasper Steringa. Zelfs Bauke Vaatstra met z'n

Machiavelliprijs... Van deze gedachtengang   dient men dus ogenblikkelijk afstand te nemen!

 

Ook is het vreemd en niet voor de hand liggend dat er een auto met achterin de dode Marianne vanuit de

Keningswei lijn helemaal heeft omgereden, om via de Trekwei nr. 1 om te rijden en dan honderden meters over

een hobbelig en smerig landpad terug te keren tot slechts honderd meter van de Keningswei en Marianne onder nota bene

een Moerbeiboom te deponeren... zonder bedat een spatje bloed, terwijl zij drie liter had verloren.

Ging deze wagen ook zo omslachtig weer terug met alle risico's van dien (nummerbord herkenning enz.)?

Want bij de 1e keer sloegen de honden al aan en maakten de boer klaarwakker.

Of ging ie misschien terug over de Fogelsangloane? Dat is een schonere weg dan door zo'n kledderig weiland.

Ook deze redenatie heeft moeite om stand te houden.

 
 

Maar wàt dan wel?

 
 
 

Zouden Ali Hassan en Feike Mustafa met een stelletje aan groepsverkrachting hebben meegedaan?

Dan ligt het bos het meest voor de hand. Vele asielzoekers bezochten vaak de Ringo Bar en kwamen

met regelmaat over de Keningswei. Daar werd tussen kwart voor enen en twee uur een donkere geparkeerde en verdacht 

staande wagen opgemerkt, staande vlak voor een verborgen pad in het bos. Men kan hier in een ommezien Marianne

in het bos hebben laten verdwijnen en met een paar man verder hebben gedragen. Ze waren jong en sterk.

Maar ook deze gedachte roept weer vragen op!

Een stelletje op hol geslagen verkrachters met een moord op de hielen gaat daarna wéér met de dode Marianne lopen

slepen, wéér in de auto dumpen en opnieuw omslachtig omrijdend  Marianne in een weiland ten toon     

stellen? Met alle risico's van dien?

Het is té omslachtig en het past gewoon niet bij het niveau van verkrachtende asielzoekers.

Ook dit scenario kan men wel vergeten, dunkt me.

 

Maar wat dàn?

 
 

In de sta caravan bij het asielzoekerscentrum?

Zou best kunnen. Voor het maken van een snuf movie en voor geld. Dan kan het aantal der aanwezigen

niet erg groot zijn geweest. En dan te bedenken dat daar dan 3 liter bloed door de keet moet hebben gespoeld!

Zou men zóveel risico hebben aangedurfd met het oog op de te verwachten volkswoede en opstand?

Wolfgang Hebben leek me geen domme jongen om hiervoor jarenlang de bak in te gaan.

Nee. Moord in zijn caravan was een nummertje te groot!

 

Tenslotte: redelijk of niet redelijk?

Er kan een Walpurgisnacht Illuminatie feest zijn geweest die nacht bij volle maan en waarbij ook een Moerbeiboom hoort.

Men kan dit hebben gevierd bijvoorbeeld in het afgelegen uiterste zuiden in het Pyramidevormige bos.

Of men heeft weet van de geheime vluchttunnels, aangelegd in de tijd van het Olijfberg klooster en die later

werden gerestaureerd en kunnen dienen voor rituelen. Let wel: het Slot èn de grond waren reeds eeuwenlang eigen

bezit en zijn min of meer onaangeroerd gebleven. Zeg maar: "Familie Geheim". -Voor ons een vraag en voor hen

een weet...

Zo kunnen een stel kwaadaardige asielzoekers het vuile werk gedaan hebben voor het vermaak van de aanwezige elite!

De elite die bovendien toostten op de voortzetting van het Kasteel en de ondergang van het AZC.

 
 
 
 

                     En  Marianne  was  de  Sleutel