D A S C H A    E N    M A R I A N N E

 

 

                                               M A R I A N N E    V A A T S T R A   

 
 
 
 
 
 

Aan de windkracht te zien lijkt de herfst weer aangebroken.

M'n korte golf radio antenne zwiept onrustig heen en weer.

De wind lijkt wel te draaien, want de kracht is nú afkomstig vanuit het zuiden.

 

Daar zit ik weer achter een leeg vel papier, zoekend naar woorden.

Met de vertrouwde fles rode wijn op tafel aan m'n zij'...

Dus laten we 's kijken wat er uit de zwarte inkt van de pen vloeit.

 
 

Dascha

 

Je weet dat er op een beetje zeilboot voorop een  "fokkemast"  aanwezig is.

De naam van een welbekende website schuilt hierin.

Bij de reacties vond ik twee opmerkelijke dingen:

De familie van Dascha kregen als "bewijs" de ringen enz. van Dascha retour

en

dat het bovenlichaam van haar onbeschadigd èn zonder blauwe plekken zou zijn aangetroffen!

 

Paranormaal gezien acht ik het eerste gegeven voor waar.

Het tweede echter niet: er zou een ànder meisje onder de wielen zijn gekomen.

Kortom: de èchte Dascha zou dus niet dood zijn... aldus het "bewijs" van m'n instrumenten.

En deze zijn zo oud als de nacht: eeuwenoud dus.

 

Enerzijds geeft dit "Nieuwe Hoop", anderzijds weer niet.

Want: wat is er dan werkelijk met Dascha gebeurd... ontvoerd?

Daar lijkt het dus wèl op...

Naar het "waaròm" zal ik proberen te achterhalen.

Omdat ik op zekere nacht een opgewekte vrolijke Dascha op een schip in beeld kreeg,

voorzie ik niet één, twee drie een reden voor "Chantage".

Evenmin meteen voor "Misbruik".

Echter de wagen die bij de overgang een dik half uur zou hebben stilgestaan, beschreef ik al eerder.

Deze zou voor de verwisseling hebben gezorgd bij het spoor.

Het misbruikte meisje werd afgeleverd en de bewustloos geslagen Dascha werd meegenomen.

 

Het lot van dat ene onbekende meisje maakt me in dit alles wantrouwend èn zorgen!

Zij werd namelijk koudbloedig opgeruimd...

Wat Dascha aangaat hoop ik in de toekomst een blik te krijgen.

Voorlopig blijft het doek gesloten... helaas.

 

Weet je: ook in mijn persoonlijk leven gebeurde er ondertussen zaken welke dringend mijn aandacht vroegen...

Het leek me daarom verstandig om tijdelijk een periode van rust te houden.

 
 

Marianne Vaatstra

 

Zij en Dascha hebben iets gemeen.

Beiden hebben iets te maken met "Bossen, paden en struiken".

In tegenstelling tot andere bewijzen, ben ik van mening dat Marianne werd omgebracht achter het Kasteel.

Ondergronds in de IJskelder.

Allereerst uit "vermaak" voor notariabel hooggeplaatste  ziekelijke "heren".

Voorts zou zij hebben gediend als "offer" omdat er een "hogepriesteres" aanwezig zou zijn geweest.

Het was namelijk "Walpurgisnacht" en nog wel een heel bijzondere: de laatste in de vorige eeuw.

 

Paranormaal gezien wordt dit alles bevestigd.

De zogenaamde andere bewijzen telkens niet.

We zullen moeten toegeven dat daadwerkelijke bewijzen allicht nooit boven water zullen komen...

Echt paranormaal aangelegde mensen zijn er niet voor niets... en ze zijn zeldzaam.

 

 

Tenslotte:

                   laten we de hoop niet opgeven!

 

Want:

                 "Wat verborgen is zàl aan het licht komen!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens Marianne