H E R I N N E R I N G E N

 
 
 

                                             M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 

Het werd laat deze nacht en ik wacht op het krieken van de eerste zonnestralen boven de horizon.

Toch kwijn ik weg in deze late of vroege uren van de nacht... goede morgen of goede nacht?

Denkend aan de bewaking op de stadsmuren die vroeger om de drie uur golden    

vanaf 's avonds zes uur tot en met zes uur in de morgenstond...

Maar vooral betrokken bij de nacht van Marianne Vaatstra.

 

Ooit...

luchtte een huisarts zijn hart aan z'n vrind...

Dat hij gans onwel werd bij het lezen van het originele  sectie rapport over Marianne.

Het was doodgewoon té gruwelijk om voor een "normale moord" door te gaan.

Conclusie: Marianne werd geofferd aan de Godin Isis  -in de Walpurgisnacht 1999 bij Volle Maan.

En wel in de tuin van de Fogelsangh-State dat getekend is door het "Wapen" van het "Zwanen Genootschap".

Al eeuwen bezat de adelijke lijn het kasteel, haard en grond.

DE plek voor doeleinden en denkbeelden voor lieden die de Illuninatie aanhangen...

't Lichtpunt in Kollumerzwaag had die bewuste nacht het commando:

het offer werd Marianne!

Aangetroffen onder een Moerbeiboom de volgende morgen op 1 mei 1999.

 

Het Rapport

het was duidelijk gecensureerd met dikke vette zwarte strepen.

Om te verhullen dat er een satanisch genootschap in de buurt z'n gang kon gaan!

Met een maatschappelijke macht in het geheim... zelfs "de sterke arm"  kon besturen.

Het zogenaamde kasteel "DRACULA"  kon slechts financiëel floreren door Marianne's dood en opzien.

Het Genootschap had dringend geld nodig voor de restauratie van het Slot dat allengkens op verzakken stond.

Organiseerde de opzienbarende moord op Marianne en er volgde vanzelf opstand tegen het kosten verslindende project AZC.

En zie: zoals bij 't Lichtpunt floreert vandaag de dag het geheel onder mom van "pure liefdadigheid".

Onder een oranje wimpel...

 
 

"Treur niet vrinden

  Ook al lijkt het leven op een nacht zonder maan

  Houdt vast die hand naast elkander

  Stevig de vingers in elkaar

  Op zekere dag komt hun verzoeking

  De koude angst welke Marianne voelde

  Zal vergolden worden

  Als op een weegschaal 

  Traan voor traan..."