O  N  E  E  R 

 

 

 

                        M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

 

De tijd gaat snel. Het is alweer midden op de dag.

Het amber bier staat reeds schuimend op het tafelblad.

Mijn goddelijk gerstenat...

 

Het Midzomernachtfeest is weer uitbundig gevierd.

Nog steeds een oerfeest rond de Moerbeiboom in sommige noordelijke landen.

Daarbij valt Kerstmis in het niet.

Kerstfeest en het verbranden van sparren...

Volgens de pyramide van Cheops werd Christus op 4 oktober geboren.

In het 3e jaar vóór het jaar NUL.

Overvalt dit gegeven u?.. neem er maar een amber biertje op en  paf een sigaartje.

 

 't  Lichtpunt"

Gisteravond laat heb het hele geval via Vieuw nog eens in beeld bekeken.

't  Lichtpunt staat geschreven in groen en geel... de kleuren van Satan de Slang.

In Genesis wordt hij Nagash genoemd.

Opvallend is dat 't Lichtpunt als straat nummer het getal 111 aan de Foarwei heeft.

Het is een Illuminatie Getal.

Openbaring geeft 666 weer... in driehoeksvorm.

Zo is het Nazi Hakenkruis  het Schichtteken  van Kaïn.

Kaïn, de zoon van Satan en Eva  en  Abel de zoon van Adam en Eva.

Wie vermoordde wie ook al weer?..

 

In de jaren '90 trok ene Robert Naeff aan de bel over Illuminatie in  't Lichtpunt.

Het had onder andere te maken met het offeren van dieren en misbruik van kinderen.

Opvallend is de vermelding van een zwangere zwak begaafde vrouw.

Zij stierf opeens aan een raadselachtige hersendood...

Of haar baby al levensvatbaar was is mij niet bekend.

En waar zij en de baby zijn gebleven ook al niet.

Want:

de plek waar zij werd begraven werd  in het geheim gedaan en slechts door enkele bekenden bijgewoond.

Ook hier een raadselachtige dood en de roep over Illuminatie onder toezicht van ene Hogepriesteres!

Ook deze zaak werd nooit opgelost door de recherche.

Maar ook van de onderzoekers  -Naeff en advocatenbureau Pool&Hengst-   is geen jota meer terug te vinden anno 2013.

 

Marianne  Vaatstra

Gisteravondlaat liet ik nogmaals een verstolen blik over de Keningswei gaan. 

Het geeft  een troosteloos en verlaten  gevoel.  

Er zijn er die beweren dat Illuminatie en Vrijmetselarij niets met elkaar gemeen hebben.

Dan raad ik aan eens goed goed naar hun symbolen te kijken...

Voorts stappen we ook eens over naar sommige kerken. -Met name de ROOMSE.

Met een pedofiele, geldzuchtige Paus, die -je raadt het al- behoort tot de Illuminatie en NW Orde.

 

Let  Op  "De  Tekenen Der  Tijden"

De 1e Wee en de 2e Wee als WOI en WOII hebben we gehad.

Het kostte miljoenen mensenlevens. Speelden zich met name in onze buurt af.

En telkens speelde hierin  de Germanen de hoofdrol als zijnde de agressor.

Nogmaals:

Wij zijn niet van Duitschen bloed maar van Dietschen. Dietsch=Dutch=Neerlands.

Willem van Nassaue-Diets, afkomstig uit de hoogste tak der Nassaues: de prinsentak.

Zijn bezittingen lagen in Breda als eerstgeboorne.

Hij werd al beschreven in Openbaring als de Oprichter der 7 Gemeenten/Provinciën.

Helaas ook dat hij vermoord zou worden door?.. de Satan.

In deze eeuw zal Satan beslist àlles eraan doen om elke herinnering/bewijs over onze afkomst

proberen weg te werken. Een oude list is die van het vermengen met vreemdelingen.

Hoe voller hoe beter en hoe dommer het volk des te meer beter.

Immers:

Satan wil ons laten uitsterven door ons zaad te laten mengen met andere volken.

Er staat dan ook nadrukkelijk geschreven: een Rest/Overblijfsel...

Het Oude en Nieuwe Testament is nagelaten voor... De Erfgenamen uit het huis van Jacob.

Jacob=Israël en had 12 zonen die tesamen de 12 stammen vormden voor het nageslacht.

Levi kreeg geen provincie/grondgebied: zijn bezittingen lagen "boven" in de hemelse gewesten.

Vandaar de  "Elf Provinciën".

De WAARHEID  in de Schrift is: JEZUS is DE KONING  van Israël!

Zonder volk... geen Koning!

Vandaar de open grenzen en overbevolking...

Dus om dit te voorkomen komt HIJ  TERUG!

Maar ú... mag dit natuurlijk allemaal niet weten hoe dit allemaal in elkaar zit...

Een volk zonder kennis gaat verloren!

 

 

 

"Jasper Steringa"

Alias "De Stumperd".

Na jaren van leugens konden die van hem er nog wel bij.

Om gore zaken nòg smeriger te maken:

hij was  beslist de eenzame fietser die kwam door het boerenland uit het noorden.

Vanaf de Trekwei nr 1  "de honden sloegen aan"  een gezellig tochtje door het knollenland.

 

Opeens ontdekte hij tussen de pollen een stil liggend zielig hoopje.

Allemachtig... het achtergelaten lijk van een vermoorde prachtige jonge meid.

Zijn fantasie overmeesterde hem

Hij wist niet meer wat hij deed

Hij kon het niet laten

En stopte zijn veter in het koude buffet.

Zuchtend van genot kwam hij klaar op zijn "Biefstuk Tartaar"...

Vanaf dàt moment was zijn lot beslist.

Beter een zogenaamde moordenaar dan de openlijke schande

... als een lijkenschenner!

Conclusie na dit   "Wilde Hengst Verhaal":

De Echte Moordenaar Van Marianne Loopt Nog Altijd VRIJ Rond

Nietwaar Spencer Boy en Stephanie?

                                                                         

                                                                               Met Dank Aan Het OM

                                                                               Onze Dank Is Groot

                                                                               Wel Honderduizendmaal

       

 

 

 

                                               En De Dood Grijnsde...

                                       En de honden huilden als de wolven            

                                     En de maan schuilde achter de wolken

                                          "Walpurgisnacht"