N I E U W E    I N S P I R A T I E 

 

 

 

                                               M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

 

Daar zit ik weer met een amber biertje onder het zolderraam.

Zoals gewoonlijk laat ik mijn gedachten wat gaan over alles rondom Marianne.

Soms lees ik eens hier wat en dan weer daar wat op het internet.

Zoals vanmorgenvroeg...

 

De Herenfiets op de Keningswei

Vanuitgaand dat Marianne om even over half één bij Geke werd opgepakt.

Dat Spencer Boy en Wietze erna Marianne nooit meer levend hebben aangetroffen.

Beiden beweerden dat ze Marianne tot aan het tunneltje hebben gebracht.

En dat Marianne op een "geleende Herenfiets" reed.

Het eigenaardige is dat de gestalde fiets voor het weiland een Herenfiets was.

Maar dat deze afkomstig was van de àndere zijde: Het Landbouw Museum in Veenklooster.

Niét van de Swadde.

Dus bij Dill vandaan.

Dill die rond half één bij Geke langs scheurde...

 

Waarom sprak Spencer Boy 's morgensvroeg al over een Herenfiets?

Toeval... of misschien helemaal niet!

 

Maar door dit gegeven belden vrinden van Marianne hem tijdens het zoeken op.

Echter Spencer Boy kon zich op dat moment niet herinneren hoe de Herenfiets eruit zag.

 

Ik vond het altijd al vreemd dat Spencer Boy en Wietze ná het Filtsje rond sluitingstijd

al zo snel om half één op de Swadde zat te prutsen aan een fiets...

En dàt terwijl Dill, Feike en Ali óók aanwezig waren in 't Filtsje na de bedreiging in de vooravond.

Spencer Boy was in het bezit van een mobieltje en Dill waarschijnlijk ook als "zakenman".

Nu moeten wij er maar naar zien te raden of die twee die nacht onderling telefonisch contact hebben gehad.

De laksheid naar de Vaatstra's toe van Spencer Boy spreekt echter wel boekdelen...

 

't Filtsje

De dienstdoende herinnerde zich nog goed die momenten van middernacht.

Kon ook nauwkeurig getuigen wie er op dat ogenblik aanwezig waren.

Maar vreemd je hoort er nergens ooit iets over.... want alle verdachten stonden bij elkaar.

Dit mocht vanzelf nooit in het nieuws komen. En hoe Spencer Boy zo snel erna op de Swadde was.

Het spijt me, maar ik vermoed sterk dat Spencer Boy in het complot zat tegen Marianne.

Tegen de familie en Marianne had hij van alles goeds belooft.

Hij laat haar echter na 't Filtsje als een baksteen vallen...

Het hele fiets verhaal lijkt van te voren ingeprent.

Misschien dat Dill hem nog die nacht per telefoon doorgaf naar een Herenfiets te zoeken.

Dat het hèt teken was waar Marianne was te vinden...

 

Stephanie

Wist vooraf van de bedreiging die avond.

Hield Marianne na twaalven na twaalven zogenaamd gezelschap.

Waarschijnlijk zouden de jongens rond half één terugkomen op de Voorstraat nummer 7.

Marianne wist waarschijnlijk gans van niets en dacht Stephanie nog dat alles een lolletje was.

Gewoon om elkaar wat kinderlijk te pesten en te plagen.

Maar dat Spencer Boy zèlf over een Herenfiets begon kan géén toeval zijn!

 

De Fogelsangh-State

Er blijken twee verschillende nummers in omloop te zijn over het huis van de Tuinman.

Op Monumenten in Veenklooster wordt zowel Keningswei nr 3 vermeld als nr 6.

Nummer 6 heeft de ingang aan de zijde van het bos.

Heeft tevens een doorlopend berijdbaar pad dat rechtstreeks eindigt in het bos.

Het pad (lindenlaan) achter de State meegerekend zijn deze twee de enige bekende

paden om per auto in het bos te kunnen komen.

Tenzij er nog een voertuig brug in het zuiden over de Swadde aanwezig is.

Vanuit de State zijn enkel loopbruggen over de Kasteelgracht.

 

Nummer 3 ligt net tegenover het eind van de Oostzijde van het bos.

Echter aan de overkant, de zijde van de Fogelsanghloane, 100 meter van Marianne vandaan.

Op zoek naar tankstations ontdekte ik dat dit adres kennelijk een privé tankstation is.

Toen ik dit  op een kaart zag, dacht ik: als dit met de State te maken heeft,

dan kan de adel altijd tanken zonder op een video camera te komen staan...

 

Epiloog

Het verhaal duurde langer dan ik had gedacht.  

Wellicht door het vele na- en overdenken over alles en nog wat.

Uit vaststaande gegevens weten we dat Marianne nooit en te nimmer in het weiland werd omgebracht.

Weten we daarom ook dat Jasper Steringa een volkomen onzinnig leugen verhaal voor de rechter bracht.

Maar we willen ook weten waar men Marianne dan wel ècht van haar leven beroofde.

En wie erachter stak en waaròm!..

En ach... "Whats Another Year?"

 

 

                        "Gegroet  Marianne"

                                -----------