M E I S J E    S T A    O P !

 
 
 

                 M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 

Regen, regen en nog eens regen.

Tranen, tranen en nog eens tranen

Het lijkt wel op de sfeer vanuit Politiek Den Haag!

... Met een "Enkeltje Brussel". 

The Highway To Nowhere.

Bij het volgende heb ik wel een amber biertje nodig...

 

De Supergetuige

Deze dame dient onmiddellijk achter de schermen te verdwijnen!

Zij is de enige die de moed heeft gehad om te vertellen hoe de moord werd opgezet en door wie!.

Als een advocaat verdedigde zij goede en slechte mensen... zoiets hoort bij het vak.

Haar getuigenis berust op de omgang van een stelletje gewetenloze psychopaten.

Haar bemoeienis eindige toen haar geweten begon te spreken.

Zij is niet de gek... zij ging er alleen maar mee om!

In de huidige ontwikkelingen merken we dat de "Vijand" rondgaat als een briesende leeuw.

Als een waanzinnige zoekend wie ie verslinden kan! 

Want de Klokkenluiders sluiten de deur van z'n kooi en ontsnappen kan ie niet.

De Koning der dieren krijgt het benauwd!..

Nogmaals: deze getuige weet té veel over de zaak van Marianne (enzovoort)

... beter op tijd haar waarschuwen dan voor eeuwig te laat!

Haar leven staat op het spel...

 

Zoek en Vindt

Vanaf het begin schreef ik dat ik wilde gaan zoeken naar details welke men over het hoofd kan hebben gezien. 

Mijn talent is mijn speurneus -aanvoelend zonder verstand- zoals een postduif de Noordzee overvliegt en de boodschap thuisbrengt.

Enige dagen geleden schreef ik dat ik het vreemd vond dat Maaike niet méér had geschreven en wat komt er vandaag te voorschijn?

Maaike heeft dus wèl meer dan 1 Dagboek geschreven!

Ook opvallend was de link  (must read) naar het occulte in het geheel -wat ging over de driehoeken, namen en combinaties ervan.

Opvallend was daarin Kollumerzwaag met de satanische achtergrond. Daar wroeten onderzoekers ook al jaren naar de waarheid.

Weet ik van hen persoonlijk, maar ook dat zij doodsbang zijn. Ook zij zitten met de naam Van der Zwaag in hun maag.

Zij van hun kant met Robert Naeff en wij van onze kant via Marianne. Vervloesem is al op de hoogte gesteld: dus bittere ernst.

Maria en Marianne... waar ik laatst ook al me over uitte.

Het punt is dat de schrijver van het stuk over occulte zienswijze op hetzelfde spoor zit als ik aanvoelend in zocht met m'n speurneus.

Al zijn hij en ik qua intelligentie en karakter niet hetzelfde, maar gemeen hebben wij dat we in beeldvorm denken -wat sneller gaat dan het logische verstand. Ook verschillend is dat ik snel indrukken verwerk en dan weet wat te doen. En daarom schrijf ik na gisteren... om het geschrevene te verwerken.

 

De Supergetuige Toén en Nú

Zij vertelde reeds vooraf over het haartje in de aansteker (de misleiding om een onschuldig iemand vals achter de tralies te krijgen).

Zij wist en beschreef de moord op Marianne en wist vooraf al hoe men iemand van de straat zou gaan oppakken voor een lustmoord.

Zelfs de prijs die de elite ervoor over had. Maar ook zelfs de omgeving...

Maar wat weet zij nog meer?  

Vooroordelen kan nadelig zijn en de oorzaak dat deze dame haar getuigenissen inslikt en voor zichzelf gaat houden...

Ik zeg je: deze ex advocaat weet nog veel meer te vertellen...

 

Maar door de jacht op de moordenaars -waaronder Ali Hassan en Feike Mustafah- vond men de eerste bewijzen van het misdrijf.

Echter deze dame weet veel meer af van de elite dan je denken zou. 

Haar verhalen paste niet in het geheel waarin men zocht en dacht de oplossing te vinden!

Maar dat was toen...

Haar getuigenis gaat nú passen in het heden.

En daar hebben wij bij uitstek een uitstekende journalist voor: kant en klaar... die voor haar open staat om te luisteren en te combineren.

Nogmaals: deze vrouw speculeert niet maar WEET veel overal vanaf -hoe het zit sus en zo.

Dat kan nog wel eens een boek extra in de reeks gaan betekenen.

Ik heb bewondering voor haar moed!

Want als zij gaat praten zet zij daarmee meteen haar leven op het spel.

 

En zoals de schrijver over het Occultisme reeds schreef: "Je ziet het of je ziet het niet".

 

Hiermee heb ik de dag geopend en leg even de pen neer.

Mijn vrouwtje wenst thee en ik wil sterke koffie.

Voor haar een beschuit met... muisjes?

Als er maar een staartje aan zit wou jezeggen.

Maar wáár eigenlijk niettijdens al ons zoeken naar recht en waarheid.

"Ik zweer

 Uh de koning trouw

 Hehe... maar niet het volk".

Naar waarheid en met volle verstand op dit vodje papier gekrabbeld.

Amper te lezen.

Zelfs met loep... zegt een rechter omdat ie scheel en schielijk kijkt in het dagelijkse leven. 

Hij neemt het niet zo nauw met de linker en rechter hand...