Z O N N E S T R A L E N

 

 

                                   M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

 

Het is een hartveroverende wonderschone dag. Zo een waarin je de zonnestralen wel kunt kussen.

In mijn gedachten passeren de foto's van de Fogelsangloane in bloei, die ik in het verleden aandachtig heb bekeken.

Ik moet bekennen dat de beruchte vindhoek waar Marianne lag niet bij deze vakantiekiekjes aanwezig was...

Zoals zovele anderen voelde ik me diep betrokken bij de geschiedenis van Marianne: één die zijn weerga niet kent!

 

Òf het moet ongeveer zo gegaan zijn zoals Wim Dankbaar dat behoorlijk reëel brengt òf er heeft een ritueel plaatsgevonden.

En daarbij denk ik aan een samenkomst der  "edelen,notabelen"  die deze nacht van tevoren zorgvuldig hebben

gepland.

Ook is het mogelijk dat er van beide walletjes gebruik is gemaakt...

Want zie: die geschiedenis rond de bewuste caravan kan een goede misleiding zijn geweest om de aandacht van de ware moordplaats

af te leiden. Deze plaats delict kàn namelijk op het terrein van de Staete te vinden zijn en wel onder de begane grond. De IJskelder is

zo'n plek waaruit geen noodkreet naar buiten kan ontsnappen...

 

Volgens de beschrijvingen van Wim Dankbaar zou de dood van Marianne vooral te wijten zijn vanwege het feit dat de zaak uit de hand liep. waarbij we maar denken dat iemand zijn hoofd verloor, gemakkelijk, omdat men kennelijk die koninginnedag flink in de carnavalsstemming zou zijn geweest. Hoewel de enige getuige die deze avond nog letterlijk zou kunnen beschrijven en bovendien

ook de eigenaar van de caravan dat óók nog zou kunnen... faalt hier elke vorm van openheid, moed en zegeviert de laffe zijde van het zwijgen en heeft de overhand. De rest van de toenmalige  aanwezigen zijn van de aardbodem verdwenen...

 

              "Liever laf en levend

                                                dan een held tot elke prijs!"

 

Dit is zo'n dag waarop ik graag Marianne als de aanstaande meikoninging had gezien!

Bekroond met kransen van rozen en hemelsblauwe Vergeet Mij Nietjes...

Wat let ons? Daar ligt haar graf... wachtend op een geurende krans bij een mandje met een rustende fles bloedwijn.

 

                               "Walpurgisnacht"

 

Het getal  3  komt nogal eens voor in  verhalen de dood  betreffende.

Jezus liet de bokaal rondgaan met de woorden "Drink hieruit, het is mijn bloed dat voor u geofferd zal worden".

Zijn bloed lekte van het kruishout op de grond, die het opzoog.

Om  3  uur stierf Hij.

Volgens de getuigenis van Wim Dankbaar werd het bloed van Marianne opgezogen in de houten vloer van de caravan.

Maar  evenzo  kan de elite haar bloed gedronken hebben en verdween het in 't riool...

 

Marianne verloor  3  liter bloed.

 

 

 

 

 

Namens Marianne

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zou zo'n geluidsdichte plek kunnen zijn waaruit geen kreet naar buiten ontsnapt...