U I T G E W I S T E    S P O R E N 

 

 

 

 

                                             M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

Schrijfuurtje 

Schuimend amber bier gutst in het glas.

Als van ouds en wéér achter het schrijfpapier, nadenkend over de herinneringen.

 

Marianne  

en de geur van blauw en wit getinte Seringen...

Een ster flonkerend in de nacht.

 

Zoals ik reeds eerder schreef: 

ik probeer slechts Sporen te ontdekken die voorheen buiten het zichtsveld bleven.

De één vergaart de vaststaande feiten en ik zoek naar nieuwe.

Opdat ONOPGELOST eigenlijk niet waar kan wezen.

 

GOD weet àlles! 

Ernstig zoeken is  WAARHEID  vinden.

Daarin ligt de HOOP... 

 

Nogmaals de speurhonden.

Stel dat er een "passant"liep vanaf de Trekwei nr1.

Over het boerenpad naar de Fogelsanghloane en doorliep naar de Moerbeiboom richting Marianne.

Doorliep, dwars door die wei richting het AZC en Paradyske.

Stel dat dit gebeurde éér Marianne daar lag.... het zou kunnen gebeuren.

Maar waarom de route zuidwaarts via de verlaten Trekwei?

En als het om drugs ging, waarom dan niet via de "Ventweg"langs de Ringweg vanaf Kollum?

Immers: daar stond óók de zwarte BMW. 

 

Maar de speurhonden zullen wel aan de gevonden kledingsstukken hebben geroken

onderscheid hebben kunnen maken tussen valse en verse sporen...

Zijn ze op getraind neem ik aan.

 

Helaas is het mij niet bekend hoe vèr de honden zijn doorgelopen naar het noorden.

Tot aan de Fogelsanghloane?

Want ik ga uit van de tijd die de honden kregen richting het AZC éér men vanaf Hoger Hand een halt toe riep.

Hoe ver was de speurtocht toen al naar richting het noorden gevorderd?...

 

En tòch...

Vanuit de Fogelsangh-State moét de Fogelsanghloane gebruikt zijn!

 

Het was Volle Maan en Walpurgisnacht.

Nooit eerder lag daar iemand zoals Marianne openlijk onder een Moerbeiboom.

Haar dood werd vantevoren via halssnijgebaar aangekondigd.

Zo gaat het in die kringen...

Toevallige ruzie of niet met een paar asiel "loopjongens" kan de èchte reden niet zijn.

Zij waren "slechts" loopjongens en schandknapen der ILLUMINATIE.

 

Marianne was vaste klant in de RINGO BAR.

Men heeft haar tijdenlang kunnen bestuderen.

 

Naast haar aan tafel zat Skull en Bones

Een  "Levend Geraamte"  des doods

Haar ZIEL te slurpen met een grijns

 

En in de stilte van de nacht

Bij een Noord-Wester Storm

Kun je Marianne horen zingen

Over de hoge golven der levenszee