D A S C H A    S P O O R    R A A D S E L

 
 
 
 

                                             M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 

Het weer was drukkend zweterig en benauwd vandaag.

Het late uurtje is nu aangebroken en 't is nu aangenaam koel.

Geen tijdstip om uitgebreid te gaan schrijven, maar er moet iets van mijn hart.

Wat mij bezwaart is het schouwspel op de rails...

 

Laten we gemakshalve onze blik gaan richten op de spoorwegovergang.

Het vertrouwde beeld is:  recht voor je aan de overkant het zanderige onverharde pad.

Er zou daar ergens een verlaten padvindershuis aan het eind te vinden zijn.

 

Zo kijkend ligt aan de linkerzijde Hilversum.

Aan je rechterhand de woonplaats van de familie van Dascha.

 

Opvallend is dat de trein gestopt moet zijn precies of vlak bij deze overgang!

Toeval?

 

Iemand beweerde -schriftelijk-  ergens dat de trein van rechts aankwam.

Dascha zou dus de weg langs de rails richting huiswaarts genomen kunnen hebben.

Echter, de honden weigerden bij deze overgang naar rechts  door te speuren.

Conclusie: Mocht zij aan de rechterzijde van de overgang gegrepen zijn door die trein

... dan kan het slachtoffer niet Dascha zijn geweest!

 
 
 

 

Of de honden haar spoor letterlijk vlak langs de rails naar links volgden is mij niet bekend.

Op de documentaire van vader Graafsma worden plekken aangeduid welke moeilijk te plaatsen zijn.

Je hebt geen idee vanuit de film waar het fatale moment precies moet zijn gebeurd.

Waar bijvoorbeeld staat precies dat "houten schot"?

Kon het worden geopend met een sleutel of een eenvoudige "loper"?

Natuurlijk... het zijn enkel maar details.

 

Dat de auto tussen 5 en half 6 eventueel tussen de spoorstaven een persoon meenam lijkt me té tijdrovend.

Omdat de bielsen geen snelheid toelaten.

Of...men karde over de begraste zijkant langs het spoor.

En dan dat men ook weer terug moest naar de overgang...

Spreken we nu over een moord!?

 

Voor zover mij bekend wilden de honden enkel terugkeren via het oude bekende spoor op het bospad.

Conclusie: het lijkt er zelfs niet erg op dat Dascha naar links over het spoor heeft gelopen!

 

Wanneer Dascha inderdaad werd neergeslagen met een stok door een achtervolger bij de spoorbomen,

dan zou die auto haar opgehaald kunnen hebben... einde spoor Dascha.

Via deze auto zou men Dascha vervangen kunnen hebben.

Ook dàn raken de honden het spoor bijster... want haar geur is nergens meer te vinden.

 
 

Tenslotte nòg wat: de rapporten van de politie die de ouders twee uurtjes mochten lezen,

daaruit mag beslist geen woord van naar buiten toe uitlekken.

Daarvoor hebben ze beslist hun handtekeningen voor moeten zetten!

 

Bij de zaak van Marianne legde de politie menigeen die kon getuigen  zelfs nog de zwijgplicht op via ondertekening.

De zaak leek wel in de doofpot te moeten, kennelijk omdat bij de moord hoge elite aanwezig moet zijn geweest.

Voor mijn begrip moet zij ritueel omgebracht zijn op het landgoed van het bekende kasteel, dat dicht bij haar vindplaats.onder die moerbeiboom in het weiland, was gelegen.

 

Het politiedossier van Marianne was bijna geheel zwart weggestreept -alsdus haar ouders- zogenaamd om hen de gruwelijkheden

te besparen... dus begrepen die ouders er ook al niet veel van.   

 
 
 

Bij de zaak van Dascha hult zich bijna alles in een dikke mist.

Misschien dat de familie van Dascha heimelijk delen uit het politierapport via een latere documentaire bekend gaat maken

op een slimme wijze, met nieuwe feiten welke ondertussen aan het licht zijn gekomen.

 
 

Eén van de allerergste dingen: de familie was schatrijk vanwege derivaten aandelen -hielp vele belazerde mensen terug aan hun geld- en staat nu tandenknarsend toe te kijken met zèlf maar weinig op hun eigen bankrekening.

Té weinig om voldoende neer te kunnen tellen voor een grondig onderzoek inzake de raadselachtge dood van hun geliefde dochter.

 
 

Denk maar zo:

 
 
 
 

                                                WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT

 

                                                    en

 

                                       WIE ZOEKT ZAL VINDEN    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens Marianne