M Y S T E R I E     

  

 

 

 

                                                    M A R I A N N E    V A A T S T R A   

 

 

 

 

Wéér staat het bier met een schuimende kraag op tafel vlak naast me.

En opnieuw word ik gedreven om te gaan schrijven.

Het is die aloude sfeer in mijn werkkamertje onder het zolderraam.  

 

Wederom ontdekkingen  

Van het begin af aan vertelde ik dat 'k me bezig wenstte te houden met schijnbaar niet op te lossen zaken.

En vandaag komt zo'n geval aan de orde...

Zet je maar schrap:

linksonder in het zuiden van het Fogelsangh-State Bos ligt een  "aanhangsel"  in de vorm van een PYRAMIDE.

Deze ligt enigszins diagonaal en duidelijk zichtbaar op de sateliet kaart.

Vanaf de punt van de top loopt als het ware een as naar beneden tot aan de basislijn.

Deze lijn loopt aan de onderzijde vanaf de as naar links en naar rechts ietwat gebogen.

 

Mij viel opeens iets op.

'k Pakte een enveloppe en legde die langs de basislijn aan de rechterzijde.

Tot mijn verbazing liep de doorgetrokken lijn  regelrecht door naar de plek waar Marianne lag! 

Dit hele gebied lijkt wel op een Gulden Cirkel.

Je staat erbij en je kijkt ernaar maar je kan het niet vinden.

Als een pot pindakaas op tafel die je zoekt, niet ziet, terwijl ie vlak voor je neus op tafel staat.

Maar "Wie zoekt zal vinden".

En daar hef ik het bierglas op.

 

De Swadde

Ook al hebben ervoor nog geen bevestiging of bewijs:

bij de ontvoering van Marianne moeten er twee wagens in het spel zijn geweest.

Zowel een donkere als een licht kleurige...

 

We maken het terug filmen gewoon even makkelijk.

Men staat bij elkaar rond middernacht in 't Filtsje.

De mannen besloten onder elkaar hun "deal" ergens te gaan uitpraten, zoals bij de Swadde.

Vertelden Marianne en Stephanie dat ze nog even gingen naar de caravan in het Paradyske.

Om wat drugs te halen misschien. En dat ze dadelijk weer terug zouden komen.

Eenmaal op de Swadde karde de wagen snel weg in verband met het ontvoeren van Marianne.

Om zo snel mogelijk weer terug te zijn had Spencer Boy en Wietze een fiets nodig.

Dus zochten ze niet naar ventielen, maar naar een fiets!.

Die stond vast aan een paal en dat duurt uiteraard langer dan ventielen losdraaien.

 

Als Dill hierbij was dan kan hij met de wagen snel door het Paradyske zijn gereden tot helemaal rechts na de caravan.

Sloeg daarna links af naar het noorden richting Kollum.

Vanuit het Paradyske naar de Trekwe. Daar is  een vaart met daar overheen een brug.

Hij sloeg aan de overkant meteen rechtsaf en sloeg een doorgaande weg in naar de Voorstraat.

Waar hij vervolgens rond half één bij Geke om de hoek scheurde in de zwarte wagen.

Zag de twee meiden staan en seinde een bevestigings teken dat alle ok was.

 

Dàn komt de lichtkleurige wagen in het spel.  

Kan al onopvallend op het plein van de bank hebben gestaan.

Waaruit vooraf stil reeds iemand uitstapte om Marianne met een zet in de wagen te duwen.

Die stond dan klaar op het pad naast het huis van Geke.

De wagen start voorzichtig en draait vanuit het plein en staat meteen vlak bij het stel...

Geen gescheur, geen herrie... bijna muisstil en onopvallend.

Tot de schreeuw!

 

En wij maar denken dat de zwarte wagen de dader is. Maar die was juist een misleiding.

 

Rond half twee komen Spencer Boy en Wietze terug zonder fiets vanzelf.

Ze zien dat beide dames er niet (meer) zijn.

Spencer Boy begrijpt maar al te goed dat ie tuk is genomen en raakt door het dolle.

Men had Marianne gepakt!!!

 

Berouw komt na de zonde

Ach wat: de knul kon waarschijnlijk nog niet weten dat Marianne diende als een "bestelling". 

Voor een lustuurtje. Een dodenmis.

Potsierlijk en vol vreugd ketste mensen de glazen met champagne.

Op de gruwelijke dood van Marianne.  

In

... de Gulden Cirkel.

 

Het was zoals het was