H E T    G E T U I G E N I S    V A N    J A S P E R

 

 

 

                                                   M A R I A N N E            V A A T S T R A

 

 

 

Fantasie

Allereerst: alweer het bekende fiets verhaal. En dat ken ik nu wel van buiten.

Alleen ontbrak nog de nodige fantasie omtrent alles wat er zoal gebeurde op de weide in die noodlottige nacht.

Tijdslijn: Marianne overleed tussen half twee en twee uur 's nachts.

 

J.S. beweert rond half twee en kwart voor twee op de fiets zijn gestapt om te vertoeven in de stilte van de nacht.

Hij karde doelloos richting het Oosten de zon tegemoet.

Plots bij de sportvelden op de Jeltingalaan firljepperde Marianne hem opeens voor de voet.

Hij besloot zijn jachtbuit te achtervolgen. Hij haalde zijn droom prinses in op de Keningswei.

En zij zeide: "Wa bist o...?"

 

Ondertussen had J.S. waarschijnlijk van huis af al zo'n 8km gereden. Half uur? Drie kwartier?

In de tijdslijn had Marianne nu dus al dood moeten wezen...

 

Dan -vanaf het fietspad in de weide- al na 5 à 10 minuten zou hij haar al hebben omgebracht.

Hee hee moet er niet eerst worden "geknuffeld" vóór het overlijden?

Mènsen wat mot die kerel in één minuut als een overgeile straathond hebben gespoten onder het rijen!..

Een onvergetelijke koninginne nacht!

Tòch wist J.S. zich dit alles al hakkelend te gedenken.

Hoe zàt het ook alweer?

Valt niet mee om iets nieuws te bedenken op hetgeen iedereen al lang wist van de souffleur P.R.

Plankenkoorts. Dat is het. Eerst van de zenuwen naar het kleine kamertje...

Het valt dood gewoon onder "Naamloos Naamwoord"... ziekte kun je toch niet vast pakken?

J.S. ...een naamloze legende.

 

Werkelijkheid

Er was er één die al wist van de dood van Marianne éér men haar vond.

Dat was Ali Hassan die op de Kleine Kerkstraat die rond half negen in de morgen

tegen Rosaline van Zessen reeds de dood van Marianne op de lippen had.

Dus Ali had daderskennis! Hij had het over "ZE".

 

Ziezo: dader gevonden als ene J.S. en de zaak kun nu rustig gaan verjaren.

Pèch gehad, want er komt een nieuwe wet aan die dat in moordzaken gaat beletten. Dus voor bierbuikje Ali alias Chemicali

komt de zaak wellicht toch nog "rond".

 

Tenslotte: J.S. fietste wel eens naar de Grunningse boeren hoeren.

Dat is vanuit Oudwoude naar Grunningen zoiets als van Arnhem naar Zwolle of Utrecht.

Met andere woorden: hij kon kennelijk goed bij de trappers op de fanfare fiets komen.

En dan ook nog  "heen en weer".

Zal wel aan het veevoer liggen. Elk uur een flinke hap.

 

Nawoord

De woorden van de familie van Marianne 

die sneden pijnlijk door mijn hart.

Deze zal ik nimmer vergeten...