W A A R    B L I J F T    D E    T I J D

 
 
 
 

                           M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
Het mag gezegd worden... een dag zonder regen
Een visser kon zich letterlijk één voelen met de vissen in het water.
Moest zich noodgedwonnen zien te bedruipen met een opblaasbaar bootje.
Met een kleine radio galmt hit 1: "En ik heb jou voor het eerst ontmoet, daar bij die waterkant etc. etc."
De weerman start  op 1 september  opnieuw met de raadselachtige woorden dat de meteologische  herfst op de 1e gaat beginnen...
Zei ie op de 1e maartse dag ook van de lente met gevolg dat alle kerken de paasdagen verkeerd vierden.
Alleen de Joodse mensen trapten er niet in en vierden deze dagen correct.
Namelijk: dat in het heelal de aarde op 21 maart het punt van de equinox bereikte.
Daarna is het wachten op de 1e Nieuwe Maan en 14 dagen erna is het Pasen bij Volle Maan.
Kortom: alle maanden van het Nieuwe Jaar werden berekend vanaf die 1e Nieuwe Maan.
En zo hebben we geleerd: we hebben toch maar een betrouwbare weerman/vrouw bij METEO CONSULT.
Geeft zelfs de geestelijken raad!
De bewindslieden hebben geen raad nodig: hun kerk huist onder de ooievaarsvleugels in 's Gravenhage.
Hun dag start vroom met: "Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen" -geld uit onze zakken.
 
Het wordt tijd voor een nieuwe rage: terug naar grootmoeders tijd!
Op klompen lopen en de overall  weer aan.
Pure Hollandse duikerspakken met zwemvliezen en een opgepompte luchtzak op je schouders.
Zelfs de huisarts is ermee in de hemel en loopt zelfs over het water.
"Wat zijn wij toch een prachtig volk nietwaar?" murmelt ene hoogbejaarde Timmerman(s)  in Brussel...
 
Waar dit alles nu toch op slaat? 
Uhh... ik begin nog maar nèt hoor!
Zal wel aan de kraan liggen: daar komt spraakwater uit zie... en nog in smaken ook met een mixkraantje.
 

Nu even serieus:

Het lijkt stil te worden rondom de zaak van Dascha.
Menigeen zal nog steeds intens benieuwd zijn naar welke kant eventuele bewijzen zullen opgaan. 
Nog vluchtig een geheugensteuntje: als Dascha werkelijk op de filmband staat, dan was dat tegen half vijf.
Dus vlàk voor de sluitingstijd van "Let's Go Down". 
We weten in ieder geval het nachtelijk gedrag van haar mobieltje.
En hoe later bleek dat zowel mobieltje als wel haar ID-kaart op het veld "onder de Drie Bogen" lagen.
 
In werkelijkheid hebben we eigenlijk nog niets gevonden!
Je kàn denken: als niemand ook maar iets weet van Dascha zèlf over haar geheimpjes in haar dagboek,
dan moet er iets in die nacht gebeurd zijn dat van een ànder afkwam, dus van buitenaf.
Haar telefoon bleek ook al een raadsel te zijn geweest.
Een ander vraagstuk: met wie ging Dascha zoal buiten haar vaste kring om?
De kans op vooruitgang is echter klein.
En wàt als het om een enkel personage gaat en je weet niet eens wié?
Wat te denken van het idee dat Dascha is opgepakt om haar vader in te tomen met zijn "Bankdriften?"
De harde wereld der bankiers heeft niet veel op met de vrome straatblazers van het "Leger des Heils"...
Ja zelfs dat Dascha onder voorwaarden elders leeft en men haar dood waant. 
 
Haar vader zegt op de camera standvastig dat Dascha toch ècht dood is... en tòch vertrouwt hij het zaakje niet!
Eigenlijk weet geen van ons allen -denk ik zo- van wat de Politie hem toevertrouwd heeft aan èchte betrouwbare bewijzen.
Zoals een aangereden Dascha...
Maar misschien komt die ure nog in het verschiet -het is ook allemaal niet niks.
 

Parnormaal

Met een Pendel krijgt men "Ja of Nee".  Deze geeft bij mij aan dat de èchte Dascha nog leeft!
 
 

Marianne Vaatstra

Bij haar wijken de antwoorden helaas af van sommige "Bewijzen" welke de trouwe onderzoeker Dankbaar heeft.
Zo wijst de Pendel met name de betrouwbaarheid der verklaringen vanuit de asielzoekers af. Iedereen zou liegen.
Ik zeg IEDEREEN. 
Zelfs het gesprek op het politiebureau die 1e dag in mei wordt afgewezen. De caravan evenzo.
Daarnaast  klinkt die drukte voor een paar asielzoekers wel wat overdreven, alhoewel Dankbaar dicht bij de haard zit.
 
De Pendel begint telkenkeer rond te zweven bij de IJskelder op het terrein van het Kasteel èn bij de naam Floris!
Begrijpelijk waarom er dàn  zoveel tegenstand en "herrie" ontstond in het "Rechtswezen"..?
Rond de caravan heerst een sfeer van omkoperij in de vorm van een flinke som zwijggeld. -Aldus de Pendel.
 
 
 
Tenslotte:
 
 
 

                  Liever Laf en Levend

 

                                           dan een Held tot elke Prijs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namens Marianne