S P O O R    V A N    D E    P I N K     J. S.

 

 

 

                                                        M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

Het is grijzig buiten in het zwerk Lijkt wat op een aquarel.

Mijn hand tast naar het  glas deep brown gistend amber bier.     

Wéér denk ik in de stilte aan Marianne.

Zou jou wel een hartstochtelijke liefdesbrief willen schrijven.

Bezegeld met een rood groen witte Vivaldi Roos.

Sealed with a kiss...

 

Marianne's Gedicht      

 

Lieverds,

bedankt voor alles!

Bedankt voor de uren die ik met jullie heb mogen doorbrengen 

Bedankt voor de Liefde die wij met elkaar mochten delen 

En waaraan geen einde leek te komen

Treur niet om mij

Ook al lijkt het leven op een nacht zonder maan

Droom maar van mij

De droom dat wij elkaar ééns weer ontmoeten

Bedankt voor het vertrouwen

Dat geen macht ter wereld... déze droom kan vernietigen!

 

De Tunnel    

Spencer Boy je gaat wéér op de korrel!

J.S. beweert dat hij "jou en Wietze:  zag staan onder een lantaarn

Kennelijk een van de weinige,   want J.S. spreekt over weinig zicht van de maan vanwege de bomen.

Hij heeft het over de Jeltingalaan, welke regelrecht uitloopt naar "Het Tunneltje".

J.S. zegt dat Marianne hem ALLEEN  tegemoet fietste... en dàt past niet in jouw kraam verhaal!

Dit klinkt verdacht Old Boy.

Jelui reed toch samen met Marianne naar het tunneltje? 

Dan moeten jullie toch ook J.S. niet zijn ontgaan?

Want DIE had daarna nog slechts maar weinig tijd om Marianne in te halen tot aan het bewuste weiland...

"Als  mij iets overkomt is het jullie schuld!"

Spencer Boy trekt de schouders op: "Hoe kan ik dat nou allemaal weten?"

Alweer de dreiging naar Marianne enkele uren vooraf vergetend...

Spencer Boy treft geen blaam.

 

Ik wil niet aan je geweten gaan knagen Spencer Boy

maar:

""Hoe smaakte Marianne's laatste kiss?"