D E    K E N I N G S W E I

 
 
 

                              M A R I A N N E    V A A T S T R A 

 
 
 
 
 
 
 

't Is weer zo'n buiïge dag.

Een dag met regen, die mij aan jou laat denken.

Dat ben jij Marianne... je wordt zo gemist!

Zelfs nu na al die jaren.

En het amber bier troost het hart...

 

De Klok Van Mijn Moeder

... die stond weer stil.

Dit maal om twee over zes.

Waarom toch steeds rond zes uur?  

Een bewegingscamera aanschaffen?..

 

De Fiets Aan De Keningswei

Oorspronkelijk stond die op het Landbouw Museum.

Was eigendom van de op leeftijd zijnde opzichter aldaar.

Het was bekend dat er menigmaal gebruik van werd gemaakt door asielzoekers.

Dus waren er talloze vingerafdrukken op.

Maar de politie nam 'm mee naar het bureau...

En zo langzamerhand weten we wel dat het onderzoeksteam alles deed om sporen te wissen.

Dan is ook begrijpelijk dat zij hier achter steken.

Een onbegrijpelijk raadsel opgelost?..

 

Onderzoeksleider Jan Verkaike was een hechte vrind van Spencers vader.

In het belang van het onderzoek (waarheid niet vinden) verschaf je zo'n knul toch een alibi?

Marianne kan in ieder geval dus nooit op deze fiets hebben gezeten!

Maar dan gaat het verhaal van Jasper Steringa ook al op losse schroeven steken!

Met andere woorden: waar is dan de zogenaamde fiets van Marianne gebleven?

 

Maar Spencer Boy blijft bij zijn gedicteerd verhaal.

Schuldig aan meineed...

Het zal je vrind maar wezen, denkt Maaike, de moeder van Marianne.

En dan te weten dat Marianne stapelgek op 'm was...

Doet achteraf heel zeer!

Té zeer...

 

Gezin Vaatstra

Maaike is niet voor geld gevoelig.

Bauke is dat echter wèl.

Dat weet ik vanuit een betrouwbare bron.

 

Moeder Maaike kon als vrouw maar moeilijk alles verwerken.

Dat is heel normaal: een vrouw kan er wel acht jaar over doen  

om bijvoorbeeld een kapotte relatie te vergeten.

En dan sliep Bauke ook nog eens achter haar rug om met ene buurvrouw!

Maaike moet zich hebben gevoeld als "Maria bij het kruis".

 
 

Jezus...  "Zie uw Moeder"

Hij bedoelde daarmee vooral Jeruzalem (Zie Galaten).

Het beloofde huis des Vaders in de ruimte waar altijd Vrede zal zijn.

Op de aarde nimmer!

 
 

Vader Bauke gaat voor het geld.

Bij de Machiavella (Totempaal) moet een dikke enveloppe hebben gezeten.

Maar ja: "Klatergoud is ook veel waard"...

 
 

Alles bij elkaar opgeteld:

 

               Wat  Een  Wereld!