V E R G E T E N ?

 

 

                                        M A R I A N N E    V A A T S T R A  

 

 

 

Miezerige regenspatten kleven aan de ramen.

De schuinstaande zolderdakramen pakken alles op.

De zon probeert er magertjes doorheen te breken.

Zonlicht is onmisbaar net als het anker des geloofs. 

Ik buig me  over het schrijfpapier.

Met vlak naast me het amber bier.

In een wereld vol herinneringen.

En een hoofd dat tolt van de onbeantwoorde vragen...

 

Marianne Mag Niet Sterven In Onze Gedachten

Noch In Ons Hart Noch In Ons Verstand

Haar Steen Een Steen Des Aanstoots?

De Woorden In De Schrift

Voor De Ene De Bron Van Leven

De Ander De Geur Des Doods...

 

Hoe Verstikkend Moet Het Zijn Voor Spencer Boy En Stephanie

... Als Je Je Hart Niet Kunt Luchten?

Dagelijks Negeert De Hartspijn Van Maaike?

Krampachtig Probeert Te Vergeten... Marianne?

Vroeger Of Later Leidt Dit Tot Lichaamlijke Of Geestelijke Klachten  

 

Daags na de moord was Ludger Dill bezig kleren te verbranden, aldus Jan Kloppenburg.

Wolfgang Hebben perst z'n auto tot een pakketje en plots staat zijn caravan in lichter laaie.

Aan de handen van Ali Hasan kleeft bloed...

Feike heeft asiel gekregen en heeft schijnbaar goede buren gekregen...

In een flat hoor je de buren wel -overal om je heen- maar... je ziet ze niet. 

Jasper S. kan nu eindeloos blijven praten tussen de betonnen muren in zijn cel.

Alleen moedertje Maaike heeft een gebroken hart

... Wie raapt de scherven op?

 

Waarschuwing

De Klokkenluiders houden iedereen die in dit drama een rol speelde in de gaten.

Ze weten waar je woont... prent dat goed in jullie oren.

Men zal elke voetstap van je blijven volgen al is dit geen leedvermaak.

Misschien staan ze al achter je.

Misschien opzij.

... Staan ze ooit voor je.

En dan is er geen ontsnappen meer aan!

 

 

                         De  Beste  Wijn  Komt  Nog

 

                                 M a r i a n n e