O V E R Z I C H T            I N Z I C H T

 

 

 

                                              M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

Ontbijt, koffie,  en amber bier. 

En... de stilte op een begraafplaats vèr weg van hier.

 

Telkens

Denk ik over de rol van alle mij bekend geraakte personen na.

Sommigen, zoals de familie Vaatstra, onthoud je voornamelijk aan hun gezicht, houding en woorden.

Een getergde, oververmoeide familie, die belogen en aan alle kanten bedrogen is.

Alleen Bauke zwoor dat hij niet zou rusten, eer de dader aan het licht zou komen

... en hij eindigde als één van hen die uiteindelijk zijn eigen dochter lieten vermoorden.

Hij is nu zelfs ere lid aan het koninklijk Hof en een welkome gast  op de Fogelsangh-State.

En ik durf te voorspellen: op zekere dag zuipt Bauke zich gans kapot als zijn ogen worden geopend.

Want ook deze man wordt stilletjes zonder erg geestelijk omgebracht... door de LEUGENS.

Zijn familie was al lang gepsychiatriseerd en gedemoniseerd.

Maar tòch... hoed af uit eerbied voor allen... en voor... MARIANNE.

Voor al de vrienden die het zo goed hebben bedoeld en  die óók met de LEUGEN moeten zien te leven.

 

De Klokkenluiders

Hen wachtte een ondankbaar lot.

Dat is altijd weer het probleem als je je bekommert om andermans zaken en je je ermee bemoeit. 

Echter, men ziet daarbij over het hoofd dat de klokkenluiders spraken vóór en namens onze gehele natie.

Recht is Krom...

Deep Brown Ambert is een afkorting van Amber Alert. 

En bij de schrijver hoort zijn biertje...  

 

De  Wachter kent HET GEHEIM  in de Schrift.  

Hij is steeds onopvallend opvallend aanwezig op zijn eigen wijze.

Om te laten zien, horen en voelen dat:

GOD  MET  U  IS !

En de gelovige haaste zich niet.

Handen uit de mouwen steken?

Nee... want:

Tevergeefs werkt de Wachter

God geeft het hem in de slaap!

 

De Moordenaars en Medeplichtigen

zullen rekeningschap moeten afleggen.

Nu... en in het Hiernamaals.

Zij zullen hun straf niet ontlopen!

 

Er is één gebed waar de Illuminatie voor siddert:

         JEZUS  KOM  TERUG

 

 

Overzicht  Inzicht

De Klokkenluiders hebben gedurende enkele jaren een heel frame met aantoonbare feiten op tafel gezet. 

Als een fiets van Pietje Gazelle. Oud Hollands en Oer Degelijk.

Hun vijanden traden op als    beneden de gordel vechtende straatvechters in groepsvorm.

Zie hun stokpaardjes Dill, Hebben, Feike Mustafah en Ali Hassan. -Heel de ratteplan eromheen.

De corrupte groep is verdeeld van hoog tot laag.

EEN POEL VAN ELLENDE

EEN CORRUPTE MOORDENAARS BENDE!

Met:

MACHT, VROUWEN EN GELDZUCHT.

ADEL  ARBEIDT  NIET...  DIE ROOFT ENKEL

Beroofde Marianne van haar Leven!

 

De Klokkenluiders doen hun best om te laten zien dat deze huichelaars altijd staan te liegen.

Ze strooien fabeltjes rond via de hun toegeëigende media mogelijkheden.

Hitler kende de kracht van de radio en de kracht in zijn speech.

Nu zijn we nog véél verder diep gezonken...

 

 Vluch ...ten  kan  niet  meer

  'k Zou niet weten hoe

   Schuilen  kan  nog  wel

  Maar  waarheen ?

  Waar  naartoe?

 Vluchten  kan  niet  meer...

 

 

                                           De Nacht Van Marianne

                                            De  Nacht  Van  Jezus

                                                        EEN

                                               VERSCHRIKKING