G E H E I M P J E S

 

                                     M A R I A N N E

 

                     V A A T S T R A

 

 

Ik pak weer een amber biertje.

Heb contact met Marianne gekregen.   

En het is net alsof ik vertrouwelijk thuis zit met een hartsvriendin.

Vrouwen die jou vertrouwen hebben in jou,  hebben geen schaamte voor jou...

Zij staan veel dichter bij het lichaamlijke leven dan de man.

Mannen lopen overal liever met een boogje om dit soort van dingen heen

... maar tillen hun poot op tegen elke boom.

 

En als ze met hun kleine in bad zitten... zijn het net kleine kinderen.

Dit alles brengt Marianne momenteel vertrouwelijk bij mij over.

 

Nu even naar de helderzienden onder ons... ... al zijn de èchte schaars gegeven

Als Marianne mij vertrouwt... heeft zij tussen hemel en aarde een vrind gevonden!

 

Is het niet Spencer Boy?

Zijn je tanden al aan het rotten net als het lichaam van Marianne?

 

 

N.B.: De brieven van mijn oma aan Juliana zijn bewaard gebleven.

        Heb ze zelf in mijn handen gehad en aan de familie overgedragen.

          Juliana gebruikte kennelijk zèlf gemaakt papier

           Dik helderwit viltachtig papier van het Huis Van Oranje

            Haar goevernante ondertekende het.