D E    K L O K    T I K T    V O O R T 

 
 
 

                      M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 
 

                              En het hart wiegt mee

                              Op deze levenszee...

 
 

Een grijs bewolkte dag.

Zefs geen vogel te zien.

Hoe zou het nu bij het graf van Marianne zijn?

Zij heeft door alles heen menig hart gestolen...

En wéér eens neem ik alles door.

Niet alleen Marianne, maar ook Milly zullen in ons hart blijven.

Slechts een handgreep uit de vele naamlozen die hun leven moesten geven.

En er lijkt maar geen einde aan te komen...

Het amber bier oogt rustgevend en troostend

... het richt een mens op.

 

Alles of niets

of

Alles om niets

of

Alles en tenminste iets

 

Op 1 mei 2014 slaat de hamer van de rechter.

Vanaf dàt moment is de moord op Marianne officiëel verjaard.

Dan -zoals eens Pilatus-  wast het OM de handen.

Maar alsnog komt  "Het Verboden Dagboek Van Maaike"  uit.

En deze rechtvaardige schop zullen de schavuiten nimmer vergeten!

Het oordeel valt over henzelf... terwijl de hamer hamert.

 

Al zwervend zoeken

Dat gevoel overviel mij vaak terwijl ik ronddoolde met View in deze omgeving.

En alsmaar weer die stilte en eenzaamheid.

Soms slokte het me gewoon op.

En altijd weer die monotone dezelfde  saai ogend  rijen bomen.

De vette klei en karrensporen.

 

Totdat mij een geheel ander terrein opviel 

... dat van de Fogelsangh-State met het grootste bos aller kastelen in het noorden.

En ter plekke keek Van der Hurk richting De State... het was hier vlakbij  gebeurd.

Daarna werd hij uit beeld gehaald vanwege "omstandigheden"...

 

Daarna bleek al gauw dat de overigen enkel het plaatje van De Vries afliepen.

Zoals beelden van het Paradiso of 't Tunneltje, de tekeningen en de plek waar de fiets stond aan de Keningswei.

Daarmee viel ook de goede bedoeling van de Privé Rechercheur Gerrit den Boer in duigen.

Hij had ten einde raad dit weten te organiseren... en werd keurig misleid met holle woorden.

 

De waarheid ligt geheel anders, bedekt en màg niet naar buiten komen.

Dat Marianne rond middernacht nog haar galgenmaaltijd had in de snackbar 't Filtsje.

En nog wel gezamenlijk met het stelletje bedreigende "vrinden van Spencer".

Spencer die haar onmiddellijk erna verlaten had en al om half één op de Swadde was met Witze... zonder Marianne.

Dat Marianne om half één met Stephanie bij de lekke fietsen bij Geke op de Voorstraat stonden.

Dat even daarna Marianne voorgoed uit het leven verdween met een luide angstige gil.

 

Waarom

Waarom mocht niemand dit alles weten?

Verdwenen vele eerlijke getuigenissen in de prullenmand?

Bewijsstukken die onder de tafel werden geschoven richting de vuilnisbelt?

 

En al zijn er misschien ergens wel hiaten:  denkbaar zijn al de bewijzen die taai onderzoekende Klokkenluiders vonden!

                            ...   ...   ...

 

 

                  U Mag Het Weten

                          in

 

   "Het Verboden Dagboek Van Maaike"