1 8     J A A R    V E R D R I E T

 

 

 

                                        M A R I A N N E    V A A T S T R A

 

 

 

 

Het is een spetterige dag vandaag. Boven Londen draait een koppige depressie die zich verzet tegen de warme invloeden vanuit het Zuiden. Ook in Bretagne kijken de mensen vaak zuur: komt door het vele hemelwater dat alsmaar door de goten vloeit. -Tijdens goede en slechte tijden.

Een wrang gevoel bekruipt me als 'k bedenk dat Marianne gevonden werd op dezelfde dag als vandaag: 1 mei 1999. Dit viel toen op een zaterdagochtend. Sterker nog: de Dodenherdenking op 4 mei volgt bijna op de voet. Het moet de familie- en vriendenkring rond Marianne een raar gevoel geven. Vooral toén in 1999: eerst koninginnedag op 30 april, waarin Marianne vermoord werd. De volgende morgen het ontij bericht dat Marianne nooit meer thuis zal komen. Erna Dodenherdenking en aaneenvolgend 5 mei: de Dag der Bevrijding!..

Ga er maar aanstaan! Steek het maar in je zak.

Zal dit alles ooit slijten?

 

Wim Dankbaar blijft onvermoeibaar hameren op het absurde onrecht dat woekert in ons land. Hij weet van geen ophouden!

Hij geeft grif toe dat men nooit zeker kan weten of wàt hij allemaal  niet vond ook voor de volle 100 procent echt helemaal klopt tijdens z'n ontdekkingen -immers mensen kunnen liegen, mensen werden destijds bedreigd (maakt het er allemaal niet beter op)- hoe dan ook: maar  dat het OM loog dat het barstte vanaf het prille begin... dat wist hij toch maar feilloos aan te tonen. En ik weet zeker dat het laatste woord over de gruwelen van het OM monster voorlopig nog lang niet is gesproken!

Ook ons landje is onderhavig aan netwerken welke ons omringen, dagelijks leiden en beïnvloeden hoe wij denken moeten en welk een nonsens wij allemaal niet eigen dienen te maken om mee te gaan met de tijd. En om het gejammer nog meer volume te geven smijten ze je om de oren dat "Tijd Kost Geld!"  Het leven draait slechts om de "Fluit en de Duit!"

 

 

Het zal Wet op Wet zijn

Eis op Eis

Hier wat

Daar wat

En de Satan gaat rond als een briesende Leeuw

Zoekende wie hij verslinden kan

Want hij heeft nog maar weinig Tijd!

Eén druk op de verkeerde knop...  Wee, o Wee... o Wee: De Giftige Zwammen rijzen de Pan uit.

 

Het is nu wachten op de Bazuin van de Tijdklok in het heelal, genaamd Orion.

Het Aardse is de afspiegeling van het hemelse.

 

 

Welk land zou van Orion de Afspiegeling kunnen zijn?...

 

 

 

 

 

 

 

Namens Marianne

            " GOD Zij Met Ons"