G O D     I S     R E C H T E R

 

 

                  M A R I A N N E     V A A T S T R A  

 

 

 

Als een ridder van de Ronde Tafel hef ik de pul met amber bier.

Ledigend met een harde klap op tafel.

De HEERSER van Hemel en Aarde heeft Recht gesproken!

 

Marianne werd op de 10e augustus geboren.

En   hij die wellicht méér wist van haar dood  stierf vandaag  12 augustus in de  morgen.

 

 GODS     L I E F D E     I S     O N E I N D I G     G R O O T

 Misschien dat Marianne nú hèm mag verzorgen.

 Dat is pas èchte liefde.

 Samen hand in hand in Gods tuin.

 Misschien stond zij dáárom bij haar graf te wachten... 

 

En JEZUS wist alle tranen.

Een mens kan het ook niet helpen wáár hij geboren wordt. 

 

 

            G O D S     Z E G E N