A  F  W  E  G  E  N 

 

 

 

                 M A R I A N N E   V A A T S T R A

  

 

 

 

Het wordt met het uur warmer en warmer.

De ramen staan wijd open.

Welkom zomerlucht.

Amberbier smaakt het lekkerst op kelder temperatuur.

Net als wijn...

 

Wikken en Wegen

Een helderziende uit de buurt van Kollum stond op de oude plek van de caravan

en zei hier niets op te pakken van Marianne.  -Niet de plaats van de moord.

Dat Hebben zijn wagen in Duitsland liet persen tot een pakketje

en dat zijn "verkochte" caravan ergens in juni in de fik stond,

kan ook betekenen dat hij het verleden als een schip achterliet en verbrandde.

Immers: zijn verleden kon hem zwaar in de problemen gaan brengen.

En het voortbestaan van het AZC stond op de tocht...

Zelfs de directrice nam de benen via een "lange" vakantie.

-Nadat alle papieren van Ali en Feike uit haar wagen waren "geroofd".

 

Ondanks de vele omonstootbare bewijzen der klokkenluiders  

is en blijft de ware plek van moord op Marianne grotendeels bij   gissen.

Iedereen die er ook maar iets bewijsbaars over kon zeggen werd uit de wind gehouden.

En de theorie dat de in de grep wegduikende AZCers Marianne "op de fiets" zouden opwachten

lijkt erop dat het halve AZC bij de moord zou zijn betrokken.

Het lijkt me sterk. Geloof jij 't? Dat zij hun AZC op het spel zouden zetten?..

Daarom rijsde bij als snel de twijfel of haar dood hiermee te maken had.

 

Bij mij rees het vermoeden dat -zeer zeker Ali en Feike_  het caravan gezelschap diensten verleenden.

Flink betaald diensten welke absoluut strafbaar waren, zoals mensenhandel voor bijvoorbeeld pedofielen.

En daar gaat veel geld/zwijggeld in om.

Met name Ali moet van heel veel betekenis zijn in de moord op Marianne.

Maar de Moerbeiboom heeft verraad dat er Illuminatie een rol kon spelen. Juist in die Walpurgisnacht...

Gezien dit soort gruwelijke moorden op elite feestjes een geliefkoosde bezigheid is der rijke elite

... komt met name De Fogelsangh-State in aanmerking!

 

De Fogelsangh-State

Met behulp van P. v/d Zwaag werd rond de eeuwwisseling gezorgd voor miljoenen

om subsidie los te peuteren om het kasteel te renoveren. Het ging om wel 4 miljoen gulden.

En als dat nog niet genoeg was: rond 2002 kocht V/d Zwaag ook nog eens het Landbouw Museum.

 

Dit alles diende wellicht gevierd te worden met een "feestje"  ten kostte van het leven van Marianne.

Het leggen van Marianne bij de Moerbeiboom is hiervan zondermeer het meest aanwijsbare teken.

Geloof maar niet dat zoiets wordt uitgezocht. Nog niet in 13 jaar!

Omdat ingewijden uit ervaring wel weten dat ze tegen de bierkaai  vechten.

Hooggeplaatsten van wie we de naam nooit zomaar zullen vernemen.

En bij ontmaskering je leven eventueel  op het spel komt te staan.

Eigenlijk àlles wat je opgebouwd hebt... 

 

 

 

                              Vaarwel    Marianne

                    't  Was  ooit  goed  om  hier  te  zijn

                                     Vaarwel